Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘VS zet hoofdaanklager Internationaal Strafhof op zwarte lijst’Het bericht ‘VS zet hoofdaanklager Internationaal Strafhof op zwarte lijst’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15610

2020Z15610

(ingezonden 4 september 2020)

Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Ploumen (PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Van Ojik (GroenLinks) en Van Helvert (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘VS zet hoofdaanklager Internationaal Strafhof op zwarte lijst’

 1. Bent u bekend met het bericht ‘VS zet hoofdaanklager Internationaal Strafhof op zwarte lijst’? 1)
 2. Bent u vooraf geïnformeerd door de Verenigde Staten van Amerika dat ze deze stap ook daadwerkelijk gingen nemen?
 3. Welke stappen heeft u de afgelopen maanden bilateraal genomen om deze sancties te voorkomen?
 4. Welke stappen heeft u de afgelopen maanden in Europees Unieverband genomen om deze sancties te voorkomen?
 5. Ben u het eens dat dit een aanval is op het internationaal recht in het algemeen en het internationaal strafrecht in het bijzonder, en dat dit de missie van het Internationaal Strafhof, namelijk het voorkomen van straffeloosheid, ernstig in de weg staat?
 6. Bent u het eens dat het opleggen van sancties tegen personeel van het Internationaal Strafhof ontoelaatbaar is?
 7. Bent u het eens dat Nederland als gastland van het Internationaal Strafhof, en u als minister van buitenlandse zaken van dit gastland, een bijzondere plicht heeft om het Internationaal Strafhof te beschermen tegen maatregelen die het functioneren van dit hof belemmeren?
 8. Bent u het eens dat u diezelfde plicht heeft om internationaal uw blijk te geven van het belang van het Internationaal Strafhof, en zal u daarom stellig in het verweer komen tegen dergelijke sancties?
 9. Welke stappen bent u van plan te nemen om ervoor zorg te dragen dat de personen die onder deze sancties vallen daar zo min mogelijk last van ervaren?
 10. Herinnert u zich dat u aankondigde ‘vervolgstappen’ te zullen nemen indien de Verenigde Staten daadwerkelijk over zou gaan tot het instellen van deze sancties? Welke vervolgstappen bent u bereid te nemen? 
 11. Bent u bereid de Verenigde Staten bilateraal er op aan te spreken en hen ertoe op te roepen deze sancties direct van tafel te halen?
 12. Bent u bereid direct te pleiten voor een verklaring van de Europese Unie met deze strekking?

1) NOS, 2 september 2020, 'VS zet hoofdaanklager Internationaal Strafhof op zwarte lijst'. (https://nos.nl/l/2346468)


Gerelateerd

Het bericht ‘VS zet hoofdaanklager Internationaal Strafhof op zwarte lijst’

Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen

Het bericht 'Sudan’s Ousted Leader Is Sentenced to Two Years for Corruption'

De beslissing van de Pre-Trial Chamber van het Internationaal Strafhof dat het Internationaal Strafhof bevoegd is om misdaden te onderzoeken in de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem

De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl