Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ’LTO: inbreng sector niet meegenomen in afspoelingsmaatregelen’Het bericht ’LTO: inbreng sector niet meegenomen in afspoelingsmaatregelen’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15609

2020Z15609

(ingezonden 4 september 2020)

Vragen van de leden Lodders (VVD) en Geurts (CDA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ’LTO: inbreng sector niet meegenomen in afspoelingsmaatregelen’

  1. Bent u bekend met het artikel ’LTO: inbreng sector niet meegenomen in afspoelingsmaatregelen’? 1)
  2. Klopt het dat de inbreng van de sector niet betrokken is of meegenomen wordt bij het opstellen van maatregelen om afspoeling van akkerbouwpercelen te voorkomen? Zo ja, wat is de reden dat de deskundigheid van de sector niet betrokken is? Zo nee, waar komt het verschil van inzicht vandaan?
  3. Kunt u toelichten waarom u voor de gehanteerde mate van gedetailleerdheid heeft gekozen en waarom bent u niet overgegaan tot meerdere maatregelen waarbij de boer kan kiezen uit een palet aan maatregelen die het best past bij de bedrijfsvoering?
  4. Het ontwerpbesluit is bij de Kamer ingediend, bent u bereid om in aanloop naar de behandeling van het ontwerpbesluit de wetenschappelijke onderbouwing van de voorgestelde maatregelen met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u -voordat de Kamer de behandeling van het ontwerpbesluit ter hand neemt- toelichten op welke manier de landbouwpraktijk betrokken is bij het opstellen van de maatregelen en op welke manier de sector, naast de formele consultatieronde, input heeft kunnen geven of maatregelen kunnen voorstellen om invulling te geven aan de doelstelling in het zesde actieprogramma?
  6. Kunt u voordat de Kamer de behandeling van het ontwerpbesluit ter hand neemt toelichten wat de verschillende maatregelen betekenen voor de regeldruk in de landbouw en de daaruit voorkomende kosten? Zo nee, waarom niet?

1) Boerderij, 2 september 2020, ’LTO: inbreng sector niet meegenomen in afspoelingsmaatregelen’; https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2020/9/LTO-inbreng-sector-niet-meegenomen-in-afspoelingsmaatregelen-635238E/


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 347
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl