Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Rijkswaterstaat maakt cruciale rekenfout bij omstreden granulietstort'Het bericht 'Rijkswaterstaat maakt cruciale rekenfout bij omstreden granulietstort'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15608

2020Z15608

(ingezonden 4 september 2020)

Vragen van de leden Van Esch (PvdD), Kröger (GroenLinks), Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Rijkswaterstaat maakt cruciale rekenfout bij omstreden granulietstort'

 1. Bent u bekend met het bericht 'Rijkswaterstaat maakt cruciale rekenfout bij omstreden granulietstort?' [1]
 2. Bent u bereid per direct de stort van granuliet landelijk stil te leggen? Zo nee, waarom niet?
 3. Kunt u aangeven wanneer u te horen kreeg dat er een ernstige rekenfout was gemaakt?
 4. Kunt u aangeven waarom u niet zelfstandig de Tweede Kamer heeft geïnformeerd over deze rekenfout?
 5. Hoe heeft deze rekenfout kunnen gebeuren?
 6. Deelt u de mening dat (na de correctie van de rekenfout) geconstateerd moet worden dat de daadwerkelijke waarde de risicogrens ruim overschrijdt?
 7. Kunt u aangeven op welke momenten en waar deze rekensom (of de uitkomst ervan) is aangehaald of gebruikt?
 8. Klopt het dat deze cijfers ter verdediging zijn gebruikt in de rechtszaak die was aangespannen door de gemeente West Maas en Waal?
 9. Zou de vergunning voor de stort in Over de Maas zijn verstrekt wanneer deze rekenfout niet was gemaakt?
 10. Is er door belanghebbende partijen, die op enige wijze betrokken zijn bij de granulietstort, invloed uitgeoefend op deze rekensom? Zo ja, door wie?
 11. Bent u bereid om te onderzoeken of deze rekenfout opzettelijk is gemaakt? Zo nee, waarom niet?
 12. Waarom werd dit worstcasescenario niet opgesteld voordat er toestemming werd gegeven voor de granulietstort bij Over de Maas?
 13. Kunt u zich herinneren dat meerdere fracties (zoals de Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP en 50PLUS) u meermaals hebben opgeroepen om, op basis van het voorzorgsbeginsel, de stort van granuliet stil te leggen?
 14. Kunt u zich herinneren dat u tijdens het notaoverleg Bodem op 12 mei 2020 in de Tweede Kamer over de granulietstort zei: 'Ecologisch gezien is er dus geen probleem'? [2] Staat u nog altijd achter die uitspraak? Zo ja, waarom?
 15. Bent u er bekend mee dat stroomafwaarts Maaswater wordt ingenomen door Evides en Dunea voor de productie van drinkwater?
 16. Meten deze drinkwaterbedrijven ook op acrylamide en wordt deze stof ook gezuiverd in het productieproces?
 17. Wat gaat u doen om mogelijke natuurschade die is ontstaan door deze rekenfout te herstellen?
 18. Kunt u, indien u niet besluit om de stort per direct stil te leggen, dan per ommegaande de Kamer daarover informeren zodat de leden zich kunnen beraden op vervolgstappen? Zo nee, waarom niet?
 19. Kunt u ingaan op de reactie van Rijkswaterstaat? [3]

[1] BNN-Vara, 2 september 2020, Rijkswaterstaat maakt cruciale rekenfout bij omstreden granulietstort (https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/Rijkswaterstaat-maakt-cruciale-rekenfout-bij-omstreden-granulietstort)

[2] Verslag van een notaoverleg, gehouden op 12 mei 2020, over bodem (Kamerstuk 30015, nr. 77 - pagina 24)

[3] https://twitter.com/Roelof_Bosma/status/1301167998489821185

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Von Martels (CDA), ingezonden 3 september 2020 (vraagnummer 2020Z15487).


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl