Tweedemonitor / Kamervraag / Het aan hun lot overlaten van kwetsbare Nederlanders ten gunste van statushouders in Amsterdam.Het aan hun lot overlaten van kwetsbare Nederlanders ten gunste van statushouders in Amsterdam.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15603

2020Z15603

(ingezonden 4 september 2020)

Vragen van de leden Wilders, Emiel van Dijk en Kops (allen PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het aan hun lot overlaten van kwetsbare Nederlanders ten gunste van statushouders in Amsterdam.

1) Kent u het bericht ‘ Links college: statushouders krijgen voorrang op mensen met medische problemen‘? 1)

2) Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de gemeente Amsterdam mensen met medische problemen aan hun lot overlaat ten gunste van profiteurs die hier in eerste instantie niet eens hadden mogen zijn? 

3) Gaat u eindelijk ingrijpen bij linkse gemeentebesturen die woningen met voorrang vergeven aan statushouders ten koste van Nederlanders? Zo neen, waarom houdt u deze ongegeneerde vorm van discriminatie van Nederlanders in stand?

4) Bent u bereid om alle subsidies, overheidsgelden en andere steun van de Rijksoverheid aan de gemeente Amsterdam per direct stop te zetten / in te trekken zolang deze discriminatie van (kwetsbare) Nederlanders niet is gestopt? Zo neen, waarom niet?

1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/155324291/amsterdam-statushouders-krijgen-voorrang-op-mensen-met-medische-problemen De Telegraaf 3 september 2020


Gerelateerd

Het aan hun lot overlaten van kwetsbare Nederlanders ten gunste van statushouders in Amsterdam.

De uitkeringsafhankelijkhed en huisvesting van statushouders

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Het bericht 'Huizen zijn er wel, statushouders niet'

Het bericht ‘27.000 statushouders moeten volgend jaar huis krijgen’

Signalen over problematiek samenhangend met de overgang van statushouders van een AZC naar de gemeente

Het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl