Tweedemonitor / Kamervraag / Nog meer Nederlands hulpgeld voor Palestijnse terroristenNog meer Nederlands hulpgeld voor Palestijnse terroristen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15479

2020Z15479

(ingezonden 3 september 2020)

Vragen van de leden De Roon, Wilders en Van Weerdenburg (allen PVV) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over nog meer Nederlands hulpgeld voor Palestijnse terroristen

1)      Hoeveel Nederlands belastinggeld is exact verspild aan de organistatie Al-Mezan, die nauw is verbonden met terreurclubs als het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) en Hamas? (1)

2)      Kunt u de connecties die NGO-monitor legt tussen Al-Mezan en de Palestijnse terreurclubs PFLP en Hamas per geval bevestigen dan wel ontkennen? (2)

3)      Aan hoeveel Palestijnse organisaties die banden hebben met de PFLP, Hamas of andere terreurclubs geeft u eigenlijk nog meer hulpgeld?

4)      Kunt u een complete lijst geven van Palestijnse organisaties die Nederlands hulpgeld krijgen - of de afgelopen jaren hebben gekregen - inclusief de bedragen?

5)      Bent u bereid niet alleen de organisaties Union of Agricultural Work Committees (UAWC) en Al-Mezan, maar alle Palestijnse organisaties aan wie u hulpgeld geeft grondig door te lichten op banden met terreurorganisaties? Zo nee, waarom niet? 

6)      Wilt u per direct de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah sluiten, omdat u kennelijk niet in staat bent om te voorkomen dat de Nederlandse vertegenwoordiging wordt gebruikt/misbruikt voor terrorismefinanciering?

7)      Indien u de vorige vraag met een “nee” heeft beantwoord, kunt u er dan in ieder geval voor zorgen dat zolang de onderzoeken lopen, er geen toegangspasjes voor de vertegenwoordiging meer worden afgegeven aan medewerkers en bestuursleden van Palestijnse organisaties die Nederlands hulpgeld ontvangen? Zo nee, waarom niet?

8)      Bent u bereid alle Nederlandse hulpgelden aan Palestijnse organisaties per direct stop te zetten?

9)      Kunt u de vragen ieder afzonderlijk beantwoorden?

(1) De Telegraaf, 2 september 2020, 'Nederlandse hulpgelden naar club met terreurbanden'. (https://www.telegraaf.nl/nieuws/633832938/nederlandse-hulpgelden-naar-club-met-terreurbanden)

(2) NGO-Monitor.com , 31 augustus 2020, 'Al Mezan Center For Human Rights’ Ties to the PFLP Terror Group'. (https://www.ngo-monitor.org/reports/al-mezan-center-for-human-rights-ties-to-the-pflp-terror-group)


Gerelateerd

Nog meer Nederlands hulpgeld voor Palestijnse terroristen

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

De aanval van het Israëlische leger op Palestijnse betogers langs de grens tussen Gaza en Israël

Het bericht dat het Israëlisch parlement een wet heeft aangenomen om salarisbetalingen aan veroordeelde Palestijnse terroristen te stoppen

Vervolging van de Palestijnse mensenrechtenverdediger Issa Amro

Het bericht dat de Palestijnse Autoriteit voor 50 miljoen dollar een privéjet heeft aangeschaft voor Mahmoud Abbas

Het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

De beantwoording van vragen over het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl