Tweedemonitor / Kamervraag / Het gifterrein in Krimpen aan den IJsselHet gifterrein in Krimpen aan den IJssel

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15474

2020Z15474

(ingezonden 3 september 2020)

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het gifterrein in Krimpen aan den IJssel

               

1

Bent u bekend met de berichten ‘Gifterrein EMK Krimpen aan den IJssel baart Provincie grote zorgen‘ [1] en ‘Nieuw leven voor het EMK- terrein’? [2]

2

Klopt het dat er in de jaren zeventig minimaal 73.000 ton chemisch afval van het EMK-terrein (Exploitatie Maatschappij Krimpen) is verdwenen? Is er bekend hoeveel daarvan in de grond is gelopen op het voormalige terrein van EMK? Waarom is er in de jaren tachtig voor gekozen om het EMK-terrein niet te reinigen en werd er gekozen voor een IBC-maatregel (Isoleren, Beheersen en Controleren)?

3

Hoe beoordeelt u het feit dat 5,3 hectare staatsterrein dat tot grote diepte vol zit met allerlei soorten chemisch afval, en dat daarmee de grootste gifbelt van Nederland is, na veertig jaar nog steeds niet gesaneerd is?

4

Kunt u aangeven welke kosten tot op heden zijn gemaakt om sterk verontreinigd grondwater vanuit het geïsoleerde gebied op te pompen en te reinigen alvorens te worden geloosd om de druk op de damwand te verminderen? Kunt u toelichten of dit aanvankelijk was voorzien? Kunt u een uitsplitsing maken welke andere vaste en variabele kosten bij deze IBC-maatregel zijn gemaakt?

5

Kunt u bevestigen dat de huidige staat van de stalen damwand langs de Sliksloot een veilige diepere ontgraving tijdens de bodemsanering belemmert? Wat zegt dit over de huidige kwaliteit van deze damwand? Wat is de staat van de damwand aan de kant van de Hollandsche IJssel?

6

Bestaat het risico dat er giftige stoffen kunnen weglekken als er niet wordt ingegrepen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zou dit betekenen voor de omgeving aangezien dit stukje grond nabij grote rivieren ligt?

7

Klopt het dat het ministerie recentelijk opdracht heeft gegeven tot sanering, maar dat dit deze zomer weer is stilgelegd? Wat zijn hiervan de redenen? Spelen hoge kosten hier een rol?

8

Klopt het dat het saneren behelst dat de grond thermisch gereinigd zou gaan worden in de Eemshaven, maar dat het door de aanwezige hoeveelheid PFAS niet vervoerd mag worden? En zou die grond daar überhaupt van PFAS ontdaan kunnen worden? Hoe zou dit opgelost kunnen worden onder de huidige wetgeving? Wat zijn de alternatieven?

9

Klopt het dat uit recentelijk technisch onderzoek is gebleken dat de grond nog meer verontreinigd is dan gedacht? Zo ja, waarom was de schaal van de vervuiling niet eerder bekend aangezien het terrein er al veertig jaar zo bij ligt en er de afgelopen jaren zeer frequent onderzoek gedaan is? Welke giftige stoffen zijn er aangetroffen en tot hoe diep zit de vervuiling?

10

Hoe ziet de heroriëntatie van het saneringsproject eruit? Wat zijn de vervolgstappen? Kunt u toezeggen dat de sanering van het volledige terrein nog steeds uw ambitie is?

[1] Regio Online, 24 augustus 2020, Gifterrein EMK Krimpen aan den IJssel baart Provincie grote zorgen (https://www.regioonline.nl/regio-krimpenerwaard/gifterrein-emk-krimpen/)

[2] https://engineers.nl/cms/images/stories/bestanden/Artikel_EMK_terrein.pdf


Indiener

Suzanne Kröger (GL)


Gericht

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)


Access ( 16778 )

Publicatiedatum
3 September 2020
Gerelateerd

Het EMK-gifterrein in Krimpen aan den IJssel

Het gifterrein in Krimpen aan den IJssel

Het artikel: ‘Krimpen voert inkomenstoets Wmo in’

De kleinschalige detentievoorziening De Compagnie in Krimpen a/d IJssel

Het bericht 'Journalisten aangevallen bij kerkdiensten Urk en Krimpen: ‘Dit is een aantasting van de rechtsstaat''

Het bericht 'Medewerker PI Krimpen bewusteloos na aanval van gedetineerde'

De belaging van journalisten in Urk en Krimpen aan den IJssel

Het bericht ‘Runderen langs Waal zitten vol gif, verkoop van ‘oervlees’ stilgelegd’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl