Tweedemonitor / Kamervraag / Samenwerking tussen Amsterdamse universiteiten en de Chinese onderneming HuaweiSamenwerking tussen Amsterdamse universiteiten en de Chinese onderneming Huawei

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15108

Vragen van de leden De Roon en Beertema (beiden PVV) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over samenwerking tussen Amsterdamse universiteiten en de Chinese onderneming Huawei (ingezonden 27 augustus 2020).

Vraag 1

Deelt u de mening dat het risico vermeden moet worden dat nieuwe technologische ontwikkelingen op o.a. het terrein van kunstmatige intelligentie, internet en datavergaring, al of niet door tussenkomst van derden, in handen komen van dictaturen?1

Vraag 2

Deelt u ook de mening dat China technologische ontwikkelingen regelmatig inzet op een manier die leidt tot onderdrukking van mensen?

Vraag 3

Deelt u voorts de mening dat het denkbaar is dat ook ontwikkelingen op het gebied van zoektechnologie door een dictatuur kunnen worden ingezet om ongewenste ontwikkelingen, gebeurtenissen en personen (beter) op het spoor te komen, te intimideren en te onderdrukken?

Vraag 4

Deelt u tenslotte de mening dat Nederlandse onderzoeksinstellingen zich niet moeten laten verleiden door het grote geld afkomstig uit China?

Vraag 5

Vindt u ook dat niet van hen mag worden verwacht dat zij zelf beoordelen of samenwerking met (organisaties en personen uit) dictaturen tot schadelijke gevolgen voor mensenrechten kunnen leiden, doch dat die beoordeling een taak van de overheid is?

Vraag 6

Hoe beoordeelt u in het licht van het voorgaande de samenwerking tussen de Amsterdamse universiteiten en Huawei om nieuwe zoektechnologie te ontwikkelen en bent u bereid om een streep door dat project te zetten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Wilt u deze vragen separaat en volledig beantwoorden?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Wiersma en Weverling (beiden VVD), ingezonden 26 augustus (vraagnummer 2020Z15050), van de leden Verhoeven, Belhaj en Sjoerdsma (allen D66), ingezonden 26 augustus (vraagnummer 2020Z15053) en van de leden Van der Molen en Van den Berg (beiden CDA), ingezonden 27 augustus 2020 (vraagnummer 2020Z15103).


X Noot
1

NRC, 25 augustus 2020, «Amsterdamse universiteiten richten AI-onderzoekslab op met Huawei», https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/25/amsterdamse-universiteiten-starten-ai-onderzoekslab-met-huawei-a4009711;

Financieel Dagblad, 25 augustus 2020, «Amsterdamse universiteiten werken samen met omstreden techgigant Huawei», https://fd.nl/ondernemen/1355018/amsterdamse-universiteiten-werken-samen-met-omstreden-techgigant-huawei


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl