Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Studentenorganisaties vrezen hogere studie-uitval door coronamaatregelen'Het bericht 'Studentenorganisaties vrezen hogere studie-uitval door coronamaatregelen'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15057

Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Studentenorganisaties vrezen hogere studie-uitval door coronamaatregelen» (ingezonden 26 augustus 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Studentenorganisaties vrezen hogere studie-uitval door coronamaatregelen»?1

Vraag 2

Deelt u de zorgen van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) dat de beperkte introductieprogramma’s en het veelal digitaal onderwijs zal leiden tot minder binding met medestudenten, de studie en stad en daarmee tot een hoge studie-uitval?

Vraag 3

Is extra aandacht voor de begeleiding van eerstejaarsstudenten – zoals bepleit door de studentenorganisaties – onderdeel van de «Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn»?2

Vraag 4

Hoeveel hogescholen en universiteiten hebben de studievoorschotmiddelen gebruikt om kwaliteitsafspraken te maken over intensieve begeleiding van eerstejaarsstudenten of kleinere groepen?

Vraag 5

Is er ruimte voor de onderwijsinstellingen om – als studenten en docenten vanwege de coronacrisis andere wensen hebben over de inzet van het kwaliteitsbudget – de kwaliteitsafspraken tussentijds te wijzigen?

Vraag 6

Hoe geeft u uitvoering aan de motie van het lid Van Meenen waarin de Kamer verzoekt een onafhankelijke expertgroep in te stellen die adviezen geeft aan het ministerie en instellingen over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs?3

Vraag 7

Bent u bereidt om de handreiking «#operatiezachtelanding’van LSVb en ISO met de studentenorganisaties, de hogescholen en de universiteiten te bespreken?4


X Noot
1

Het Parool, 17 augustus 2020, «Studentenorganisaties vrezen hogere studie-uitval door coronamaatregelen», https://www.parool.nl/nederland/studentenorganisaties-vrezen-hogere-studie-uitval-door-coronamaatregelen~b7d91c4d/

X Noot
2

Kamerstuk 31 288, nr. 664

X Noot
3

Kamerstuk 33 519, nr. 47

X Noot
4

LSVb en ISO, «#operatiezachtelanding», http://www.iso.nl/wp-content/uploads/2020/08/operatiezachtelanding-3.pdf


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl