Tweedemonitor / Kamervraag / De vacature voor ‘Docent-trainees’ op de website van De Haagse HogeschoolDe vacature voor ‘Docent-trainees’ op de website van De Haagse Hogeschool

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15051

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de vacature voor «Docent-trainees» op de website van De Haagse Hogeschool (ingezonden 26 augustus 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met de vacature voor «Docent-trainees» op de website van De Haagse Hogeschool?1

Vraag 2

Deelt u de opvatting dat De Haagse Hogeschool door kandidaten met een (niet-Westerse) migratieachtergrond expliciet uit te nodigen om te solliciteren voor deze functies, zich schuldig maakt aan flagrante discriminatie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Heeft De Haagse Hogeschool in het verleden, toen er nog geen beleid was om sollicitanten met een Nederlandse achtergrond te ontmoedigen te solliciteren – want dat impliceert dit voorkeursbeleid –, bewust en met opzet mensen met een niet-Westerse achtergrond uitgesloten van sollicitatieprocedures? Zo nee, waarom gaat de Haagse Hogeschool dan toch over tot deze discriminatoire maatregel om de ene groep expliciet te verkiezen boven de andere op grond van etnische afkomst?

Vraag 4

Deelt u de opvatting dat in dit geval «inclusie» juist leidt tot «exclusie» van mensen die niet beschikken over een niet-Westerse migratieachtergrond? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u het met de mening eens dat het uiterst onwenselijk is dat afkomst en etniciteit bepalend zijn voor het docentbestand en dat het louter zou moeten gaan over de kwaliteiten van het individu? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Werkenbijhogescholen.nl, 21 augustus 2020, «Docent-trainees», https://www.werkenbijhogescholen.nl/vacatures/docent-trainees/


Gerelateerd

De vacature voor ‘Docent-trainees’ op de website van De Haagse Hogeschool

Het bericht ‘Docent DaCapo in Sittard-Geleen weg na ongepaste mails aan leerlinge’

De berichten ‘Docent Rotterdams college bedreigd om spotprent’ en 'Docent duikt onder om cartoon in de klas'

De berichten: 'Discriminatie ouderen in vacatureteksten' en 'vacature sluit ouderen uit'

Het bericht dat een docent op een reformatorische school mag worden ontslagen om een theaterstuk

Het bericht ‘Scriptie onvoldoende? Dan ook geen beloning voor docent’

Het bericht ‘Boosheid in Heerlen om ‘over de schutting gooien’ Haagse daklozen naar krimpgebieden’

Een bericht van Hogeschool InHolland op Facebook

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl