Tweedemonitor / Kamervraag / De dreigende uitval van zorgpersoneel door stress.De dreigende uitval van zorgpersoneel door stress.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14908

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over de dreigende uitval van zorgpersoneel door stress (ingezonden 21 augustus 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Straks hebben we misschien wel bedden, maar geen personeel voor een tweede golf»?1

Vraag 2

Bent u op de hoogte van de waarschuwingen van ziekenhuisbesturen, vakbonden en Stichting IZZ dat de vermoeidheid, het ontbreken van tijd om bij te tanken en onverwerkte gebeurtenissen zich straks gaan wreken bij een tweede golf? Wat heeft u daar tot nu toe mee gedaan?

Vraag 3

Maakt u zich ook ernstig zorgen dat een deel van het zorgpersoneel de komende maanden dreigt uit te vallen vanwege stress, onder andere veroorzaakt door hoge werkdruk, angst voor besmetting en opgedane schokkende ervaringen? Hoe gaat u dat voorkomen?

Vraag 4

Bent u zich ervan bewust dat 18.000 zorgmedewerkers besmet zijn geweest met Covid-19 en 541 zorgmedewerkers daarmee in het ziekenhuis zijn beland? Erkent u dat een deel van deze besmettingen tijdens het werk zijn opgelopen?

Vraag 5

Erkent u dat het kwalijk is dat deze zorgmedewerkers bij een eventuele doorverwijzing worden geconfronteerd met het betalen van het eigen risico van minimaal 385 euro en eventuele andere kosten zoals behandelingen van een fysiotherapeut?

Vraag 6

Bent u bereid het eigen risico voor zorgmedewerkers die zelf Covid-19 hebben opgelopen dit jaar en wellicht volgend jaar te compenseren, net zoals dat nu het geval is bij onder meer politie- en brandweerpersoneel dat ziek wordt tijdens het werk?


X Noot
1

Trouw, 20 augustus 2020, «Straks hebben we misschien wel bedden, maar geen zorgpersoneel voor een tweede golf», https://www.trouw.nl/zorg/straks-hebben-we-misschien-wel-bedden-maar-geen-zorgpersoneel-voor-een-tweede-golf~b04a3efc/


Gerelateerd

De dreigende uitval van zorgpersoneel door stress.

Het beleid rondom maskergebruik ter preventie van SARS-CoV-2 infecties in de ziekenhuiszorg

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het verzoek voor inzet van het Defensiepersoneel ter ondersteuning van het zorgpersoneel

Het bericht 'Studentenorganisaties vrezen hogere studie-uitval door coronamaatregelen'

Het bericht Paula (79) en Wiggert (82) in stress door ‘gedwongen’ verduurzaming

Het artikel ‘Ongeplande uitval kerncentrale Borssele kost zeker tien miljoen’

Zuid- en Oost-Europeanen die omgeschoold worden voor de Nederlandse zorg

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl