Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Ook kunstenaars in Oost-Nederland hekelen scheve verdeling kunstsubsidies’Het bericht ‘Ook kunstenaars in Oost-Nederland hekelen scheve verdeling kunstsubsidies’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14876

Vragen van de leden Ellemeet en Van den Berge (beiden GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Ook kunstenaars in Oost-Nederland hekelen scheve verdeling kunstsubsidies» (ingezonden 20 augustus 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Ook kunstenaars in Oost-Nederland hekelen scheve verdeling kunstsubsidies»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de geografische spreiding van de subsidieverdeling van het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2021–2024?

Vraag 3

Bent u het met de mening eens dat niet of nauwelijks sprake is van regionale spreiding nu 54% van de subsidies in Amsterdam terecht is gekomen, terwijl slechts 4% van de subsidies in de regio’s Noord, Midden, Oost en Zeeland samen terecht is gekomen?

Vraag 4

Wat gaat u doen om verschraling van het cultuurlandschap in de regio Oost-Nederland en de provincie Gelderland te voorkomen nu daar nul aanvragen van gezelschappen gehonoreerd zijn, ondanks positieve beoordelingen van het Fonds Podiumkunsten?

Vraag 5

Heeft u in beeld wat deze verdeling doet voor het culturele middensegment in de regio en hoe schat de Minister het risico in dat dit belangrijke middendeel – met onder andere de functies aanjagen en het kweken van talent – in de culturele keten hierdoor verdwijnt?

Vraag 6

Hoe kijkt u naar het gevaar dat talent hierdoor vertrekt uit de regio naar de randstad, waardoor het gunstige makersklimaat nog verder verschuift naar de randstad? Wat gaat u doen om dit te voorkomen?

Vraag 7

Heeft u voorzien dat, toen u de financieringsmethode wijzigde, het Fonds Podiumkunsten minder grote nadruk zou gaan leggen op regionale spreiding, omdat de financieringsmethode is gewijzigd en er meer geld naar de BIS is gegaan en daar een bredere spreiding is ontstaan, zoals Fonds Podiumkunsten in een reactie zegt? Zo ja, is dit een bewuste keuze geweest en waarom? Is een uitgebalanceerde geografische spreiding bij de verdeling van beide subsidiestromen niet wenselijker?2


X Noot
1

Dagblad van het Noorden, 16 augustus 2020, «Ook kunstenaars in Oost-Nederland hekelen scheve verdeling cultuursubsidies», https://www.dvhn.nl/cultuur/Ook-kunstenaars-in-Oost-Nederland-hekelen-scheve-verdeling-cultuursubsidies-25933689.html

X Noot
2

Fonds Podiumkunsten, 7 augustus 2020, «Spreiding binnen de meerjarige subsidies van het Fonds Podiumkunsten», https://fondspodiumkunsten.nl/nl/actueel/nieuws/spreiding_binnen_de_meerjarige_subsidies_van_het_fonds_podiumkunsten/


Gerelateerd

Het bericht ‘Ook kunstenaars in Oost-Nederland hekelen scheve verdeling kunstsubsidies’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Rolstoelgebruikers hekelen gebrekkige assistentie op vliegvelden'

De eerlijke betaling van kunstdocenten

Het voornemen de aangenomen motie over Afghaanse misbruikslachtoffers niet uit te voeren

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl