Tweedemonitor / Kamervraag / Met corona besmette nertsenMet corona besmette nertsen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14840

Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over met corona besmette nertsen (ingezonden 19 augustus 2020).

Vraag 1

Deelt u de mening dat uit de drie nieuwe besmettingen1 ook weer blijkt dat het wel erg aannemelijk is dat de tot nu toe genomen maatregelen geen of nauwelijks effect hebben gehad? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2

Waarom hebt u een nieuw advies van het OMT-Z nodig om te weten dat het aantal besmettingen blijft toenemen en dat preventief ruimen, mede gezien het eerdere advies van het OMT-Z, onvermijdelijk is?

Vraag 3

Deelt u de mening dat, zoals bij de Q-koorts het geval was, ook nu onderschatting van de risico’s dreigt omdat economische belangen boven het belang van de volksgezondheid worden gesteld en dat daardoor ook nu onnodig veel slachtoffers gaan vallen? Zo ja, hoe gaat u dit voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Waarom neemt u het risico door de besmettingen met COVID-19 onder nertsen te laten voortwoekeren dat meer mensen besmet raken en waarom geeft u geen voorrang aan het voorzorgprincipe door de nertsen preventief te laten ruimen? Hoeveel besmette bedrijven moeten er nog bijkomen voordat u wel over laat gaan tot preventief ruimen?


Gerelateerd

Het nieuws dat loslopende nertsen zijn gesignaleerd

De nieuwe coronabesmettingen bij twee nertsenfokkerijen

De juridische mogelijkheden om besmette nertsenbedrijven te ruimen

Het bericht ‘Extreem gevoelig; Corona Besmettingen op nertsenfokkerijen’

Met corona besmette nertsen

De gevaren van de coronabesmettingen bij nertsenfokkerijen

Met corona besmette nertsen

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl