Tweedemonitor / Kamervraag / Ventilatiesystemen in schoolgebouwenVentilatiesystemen in schoolgebouwen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14755

Vragen van de leden Hijink en Kwint (beiden SP) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over ventilatiesystemen in schoolgebouwen (ingezonden 17 augustus 2020).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het artikel «Volgens onderzoek moeten scholen de lucht elke 4 minuten verversen, maar dat lukt amper»?1

Vraag 2

Klopt het dat zo’n 25 procent van de ventilatiesystemen op Nederlandse scholen onder de maat is?2

Vraag 3

Hoe kunnen deze ventilatiesystemen op korte termijn zodanig worden verbeterd dat de werking goed is en geen risico vormt voor extra COVID-19 besmettingen? En wat kost dit qua tijd en geld?

Vraag 4

Op welke landen doelde het RIVM ter onderbouwing van zijn standpunt dat de opening van scholen niet hoeft te worden uitgesteld?3

Vraag 5

In hoeverre zijn de ventilatiesystemen op scholen in deze landen, waar ook sprake is van fysiek onderwijs tijdens de coronacrisis, zodanig op orde dat zij geen bijdrage leveren aan de verspreiding van het coronavirus in klaslokalen? Wat kan volgens u worden geleerd van deze landen?

Vraag 6

Hoeveel kost het qua tijd en geld om de ventilatie op alle scholen in Nederland op orde te brengen, waaronder het plaatsen van ventilatiesystemen en het op niveau brengen van al bestaande ventilatiesystemen? En bent u bereid hierin te investeren? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Maarten Hijink (SP)

Peter Kwint (SP)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)

Arie Slob (CU)


Access ( 16444 )

Publicatiedatum
17 Augustus 2020
Gerelateerd

Ventilatiesystemen in schoolgebouwen

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Ventilatie op scholen

De verstikkingsdood van 1200 varkens nadat de ventilatie in hun volautomatische stal uitviel

Het bericht dat de nieuwbouw van een school in de problemen komt door stijgende bouwkosten

Het bericht ‘Scholen moeten vijf keer zo hard verduurzamen als ze nu doen’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus in verpleeghuizen

Het bericht dat Doekle Terpstra voorzitter is van het nieuwe coördinatieteam ventilatie op scholen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl