Tweedemonitor / Kamervraag / Het olielek bij de kust van MauritiusHet olielek bij de kust van Mauritius

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14734

Vragen van de leden Kröger en Van den Nieuwenhuijzen (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het olielek bij de kust van Mauritius (ingezonden 14 augustus 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Schip lekt olie voor kust van Mauritius, premier spreekt van noodsituatie»?1

Vraag 2

Heeft Nederland zelfstandig of in Europees verband hulp aangeboden aan Mauritius bij het opruimen van de olie? Zo nee, gaat Nederland dit in de nabije toekomst nog doen?

Vraag 3

Kunt u een overzicht geven van de assistentie die reeds is aangeboden of geleverd door de internationale gemeenschap en is deze assistentie redelijkerwijs voldoende om de olie op afzienbare termijn op te ruimen?

Vraag 4

Beschikt Nederland over unieke expertise op het gebied van het schoonmaken van kustgebied waar Mauritius van kan profiteren? Zo ja, bent u bereid die expertise te delen?

Vraag 5

Is u bekend wat de toedracht is van het feit dat het schip de MV Wakashio, verantwoordelijk voor de lekkage, op het koraalrif van Mauritius is gevaren? Zo nee, bent u bereid met uw Japanse ambtsgenoot te overleggen om de oorzaak te achterhalen?

Vraag 6

Klopt het dat Japan weigert verantwoordelijkheid te nemen voor de schade door de MV Wakashio omdat het schip formeel onder de vlag van Panama geregistreerd staat?

Vraag 7

Deelt u de analyse dat betere maritieme informatiesystemen en signalering het olielek van de MV Wakashio hadden kunnen voorkomen? Zo ja, bent u bereid hier in internationaal verband een initiatief voor op te zetten?2

Vraag 8

Deelt u de analyse dat het voor veilig maritiem handelsverkeer noodzakelijk is dat strengere internationale afspraken worden gemaakt over scheepsverkeer, zoals regels over onder welke vlag geregistreerd en gevaren mag worden en minimumregels voor openheid over de veiligheid van schepen, de eigenaren en de lading? Zo ja, bent u bereid hier bij de International Maritime Organization op aan te dringen?3


X Noot
1

Website NOS, 8 augustus 2020, «Schip lekt olie voor kust van Mauritius, premier spreekt van noodsituatie», https://nos.nl/artikel/2343282-schip-lekt-olie-voor-kust-van-mauritius-premier-spreekt-van-noodsituatie.html

X Noot
2

Website Forbes, 11 augustus 2020, «How An «Ocean Mission Control» Could Have Prevented The Ecological Disaster In Mauritius», https://www.forbes.com/sites/nishandegnarain/2020/08/11/how-an-ocean-mission-control-could-have-prevented-the-ecological-disaster-in-mauritius/#4cb5d0fddd29

X Noot
3

Website Forbes, 8 augustus 2020, «The Shipping Laws That Could Have Averted Two Catastrophes This Week», https://www.forbes.com/sites/nishandegnarain/2020/08/08/the-shipping-laws-that-could-have-averted-two-catastrophes-this-week/#6b3624a85790


Indiener

Tom van den Nieuwenhuijzen (GL)

Suzanne Kröger (GL)


Gericht

Sigrid Kaag (D66)

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Access ( 16421 )

Publicatiedatum
14 Augustus 2020
Gerelateerd

Het olielek bij de kust van Mauritius

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het financieren van belasting ontwijkende bedrijven door FMO

Door de Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO gefinancierde misstanden

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het transparantiebeleid van ontwikkelingsbank FMO en door FMO gefinancierde misstanden in de Democratische Republiek Congo

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Strenge voorwaarden aan staatssteun voor de luchtvaartsector in het perspectief van een sector die stevig moet krimpen.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl