Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Agrifacts en Stikstofclaim blazen gesprek met LNV over voermaatregel af'Het bericht 'Agrifacts en Stikstofclaim blazen gesprek met LNV over voermaatregel af'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14706

Vragen van de leden Harbers (VVD) en Geurts (CDA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Agrifacts en Stikstofclaim blazen gesprek met LNV over voermaatregel af» (ingezonden 13 augustus 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Agrifacts en Stikstofclaim blazen gesprek met LNV over voermaatregel af»?1

Vraag 2

Klopt de berichtgeving, met name betreffende dat het ministerie voorwaarden heeft opgelegd voor de communicatie na afloop van het gesprek?

Vraag 3

Klopt het dat het ministerie de voorwaarde heeft gesteld dat alleen een door het ministerie op te stellen verslag na afloop door beide partijen zou mogen worden gebruikt voor de externe communicatie? Zo ja, waarom is deze voorwaarde gesteld?

Vraag 4

Indien het antwoord op vraag drie bevestigend luidt, kunt u aangeven welke bezwaren er zijn tegen twitteren of andere communicatie door deelnemers aan het gesprek en op welke wijze dergelijke voorwaarden passen in overheidscommunicatie anno 2020?

Vraag 5

Klopt het dat het gesprek zou bestaan uit een hoorcollege c.q. technische toelichting en zou het ministerie ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen hebben geboden, danwel de gelegenheid hebben gegeven om nader in te gaan op de totstandkoming van de normen?

Vraag 6

Waarom hebt u in de beantwoording van onze vragen op 10 augustus 2020 gemeld dat het gesprek met Agrifacts en Stikstofclaim op 12 augustus zou plaatsvinden, zonder te melden dat er nog geen overeenstemming was over de door het ministerie gestelde voorwaarden?2

Vraag 7

Op welke wijze draagt het stellen van voorwaarden aan de communicatie bij aan het op verstandige wijze proactief verstrekken van informatie, in het licht van uw eerdere antwoord op de suggestie die de rechter deed tijdens de zitting in het kort geding?


X Noot
1

Website Nieuwe Oogst, 11 augustus 2020, «Agrifacts en Stikstofclaim blazen gesprek met LNV over voermaatregel af», https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/08/11/agrifacts-en-stikstofclaim-blazen-gesprek-met-lnv-over-voermaatregel-af

X Noot
2

Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 3692


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 347
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl