Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht in NRC van 4 augustus 2020 ‘Weinig regionale spreiding bij toekenning subsidies podiumkunsten‘Het bericht in NRC van 4 augustus 2020 ‘Weinig regionale spreiding bij toekenning subsidies podiumkunsten‘

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14551

Vragen van de leden Geluk-Poortvliet, Van den Berg, Palland, Omtzigt (allen CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht in NRC van 4 augustus 2020 «Weinig regionale spreiding bij toekenning subsidies podiumkunsten« (ingezonden 7 augustus 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht in het NRC van 4 augustus jl: «Weinig regionale spreiding bij toekenning subsidies podiumkunsten»?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op het bericht en op het feit dat «de helft van de subsidies terechtkomt in Amsterdam» (54 procent en in de regio’s Noord, Midden, Oost en Zeeland samen slechts 4 procent)?

Vraag 3

Wat zijn de criteria die worden gehanteerd voor toekenning?

Vraag 4

Is regionale spreiding en ondersteuning van de culturele infrastructuur ook onderdeel van de criteria voor toekenning? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Hoe bewaakt u dat culturele initiatieven in alle regio’s behouden blijven en dat de rijksoverheid daar evenredig aan bijdraagt?

Vraag 6

Hoe wordt door u bevorderd dat in alle regio’s cultuurinitiatieven totstandkomen?


X Noot
1

Weinig regionale spreiding bij toekenning subsidies podiumkunsten, NRC, 4 augustus 2020 (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/04/weinig-regionale-spreiding-bij-toekenning-subsidies-podiumkunsten-a4007837)


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl