Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Shannon ziet de beelden nog voor zich: 'Mijn dochter werd mishandeld op de crèche'Het bericht ‘Shannon ziet de beelden nog voor zich: 'Mijn dochter werd mishandeld op de crèche'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14484

Vragen van de leden Markuszower en de Jong (beiden PVV) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Shannon ziet de beelden nog voor zich: «Mijn dochter werd mishandeld op de crèche»» (ingezonden 4 augustus 2020).

Vraag 1

Kent u dit bericht?1

Vraag 2

Wat is de stand van zaken van de uitvoering van de aangenomen motie De Jong/Markuszower (Kamerstuk 31 322, nr. 358), die de regering verzoekt een levenslang verbod op het uitoefenen van het beroep waarbij kinderen centraal staan voor zedendelinquenten en voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan kindermishandeling?

Vraag 3

Deelt u de mening dat ook mensen die zich schuldig maken aan kindermishandeling maar tot een schikking zijn gekomen met de slachtoffers, hun Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zouden moeten kwijtraken en ook een levenslang verbod zouden moeten krijgen op het uitoefenen van een beroep waarbij kinderen centraal staan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Hoeveel mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan kindermishandeling en/of een zedendelict treffen jaarlijks een schikking met de slachtoffers? Hoe vaak zijn deze mensen alsnog werkzaam in een beroep waarbij kinderen centraal staan?

Vraag 5

Deelt u de mening dat ook mensen die op het gebied van kindermishandeling een schikking hebben getroffen onder de reikwijdte van de aangenomen motie De Jong/Markuszower zouden moeten vallen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om dit te regelen?


X Noot
1

rtlnieuws: 3 augustus 2020 Shannons dochter werd mishandeld op de crèche: «Beelden voor altijd op netvlies»

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5170643/kind-mishandeld-kinderdagverblijf


Gerelateerd

Het bericht ‘Shannon ziet de beelden nog voor zich: 'Mijn dochter werd mishandeld op de crèche'

Het bericht 'Klappen en stroomstoten: politiehonden bij training mishandeld'

Het bericht 'Politiehonden in opleiding nog steeds mishandeld'

Het bericht dat een man die de dochter van een columnist bedreigde een taakstraf van twintig uur kreeg opgelegd

Het bericht dat politieagenten worden verdacht van zeer zware mishandeling van een hond.

Vrouwenonderdrukking

Afwikkeling belastingteruggave nabestaanden

Het programma Undercover in Nederland inzake de training van politiehonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl