Tweedemonitor / Kamervraag / Onderzoek naar nut van mondkapjesOnderzoek naar nut van mondkapjes

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14442

2020Z14442

(ingezonden 31 juli 2020)

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onderzoek naar nut van mondkapjes

 1. Wat is uw reactie op de stelling dat het Noorse onderzoek waar het Outbreak Management Team (OMT) zich op baseert deels achterhaald is? 1)
 2. Wat vindt u ervan dat de auteur van het onderzoek zelf stelt dat op basis van zijn studie geen conclusies over het nut van mondkapjes kunnen worden getrokken? 2)
 3. Wat is uw reactie op een Belgische viroloog die stelt dat mondkapjes erg nuttig zijn om asymptomatische verspreiding tegen te gaan?
 4. Waarom wordt het nut van mondkapjes in het openbaar vervoer wel ingezien, maar vooralsnog niet op andere plekken, terwijl lang niet overal anderhalve meter afstand kan worden gehouden?
 5. Wat vindt u ervan dat het OMT het onderzoek van de Gedragsunit van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat stelt dat het dragen van een mondkapje er juist toe leidt dat andere mensen meer afstand houden en dat er geen bewijs is dat mensen met een mondkapje zelf minder fysieke afstand van anderen houden, ‘artificieel’ noemt met een ‘geringe bewijskracht’? 3)
 6. Waarom doet datzelfde OMT nog steeds een beroep op het argument van schijnveiligheid, terwijl er geen wetenschappelijke basis is voor deze claim en dit in de zorg juist tot gevaarlijke situaties heeft geleid? 4)
 7. Kunt u reageren op de brief van vijf experts van 22 juli jl., waarin wordt gesteld dat er voldoende bewijs is voor de beschermende werking van mondkapjes? 5)
 8. Wat vindt u ervan dat de Wereldgezondheidsorganisatie en veel andere landen van mening zijn veranderd over het nut van mondkapjes? Kunt u toelichten waar dit voortschrijdend inzicht vandaan kwam?
 9. In hoeverre horen mondkapjes bij een indamstrategie volgens u? Kunt u uw antwoord toelichten?
 10. Kunt u reageren op de constatering dat experimenteren met mondkapjes, zoals nu wordt gedaan, tegen de grondwet ingaat en er een parlementaire wet nodig is voor een mondkapjesplicht? 6)
 11. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus van 12 augustus?

1) EenVandaag, 30 juli 2020, 'Noors mondkapjesonderzoek waar RIVM zich op baseert, is deels achterhaald' (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/noors-mondkapjesonderzoek-waar-rivm-zich-op-baseert-is-deels-achterhaald/).

2) Nieuwsuur, 30 juli 2020, 'Onderzoeker: studie die Van Dissel noemde is onduidelijk over nut mondkapjes' (https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2342344-onderzoeker-studie-die-van-dissel-noemde-is-onduidelijk-over-nut-mondkapjes.html).

3) OMT, 28 juli 2020, Advies 73e OMT COVID-19 (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/07/28/advies-73e-omt-covid-19).

4) Nieuwsuur, 16 juli 2020, 'RIVM-richtlijnen ouderenzorg hadden magere wetenschappelijke basis' (https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2340867-rivm-richtlijnen-ouderenzorg-hadden-magere-wetenschappelijke-basis.html).

5) Nieuwsuur, 23 juli 2020, 'Experts waarschuwen kabinet: neem binnen drie dagen nieuwe maatregelen' (https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2341651-experts-waarschuwen-kabinet-neem-binnen-drie-dagen-nieuwe-maatregelen.html).

6) RTL Nieuws, 29 juli 2020, 'Mondkapjesplicht mag helemaal niet, ook niet als experiment' (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5174259/mondkapjesplicht-mag-niet-staatsrecht-wim-voermans).


Gerelateerd

Onduidelijkheid rond de voorraad aan mondkapjes

Onderzoek naar nut van mondkapjes

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voortdurende tekort aan mondkapjes

Het bericht ‘Nederland faalde zelf bij aanschaf foute mondkapjes’

Het bericht 'Mondkapjes blijven ‘made in China’, Arnhemse fabriek mag nog steeds geen medische mondkapjes maken'

De zwendel met mondmaskers.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl