Tweedemonitor / Kamervraag / Rituele slacht en het OfferfeestRituele slacht en het Offerfeest

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14341

Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over rituele slacht en het Offerfeest (ingezonden 27 juli 2020).

Vraag 1

Klopt het dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dusdanige voorschriften heeft geformuleerd dat de rituele slacht, en meer specifiek de rituele slacht tijdens het Offerfeest, praktisch onmogelijk wordt gemaakt? Zo ja, wat vindt u hiervan?1

Vraag 2

Klopt het dat veel aanvragen van slachthuizen in het kader van het Offerfeest door de NVWA zijn afgewezen? Zo ja, wat vindt u hiervan?

Vraag 3

Klopt het dat de rituele slacht wordt bemoeilijkt, onder andere omdat de NVWA geen toezicht wil of kan leveren? Zo ja, deelt u de mening dat dit zo snel mogelijk verholpen dient te worden? Zo nee, waarop baseert u dit?

Vraag 4

Welke voorschriften gelden er in het kader van corona ten aanzien van de rituele slacht en wie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid?

Vraag 5

Deelt u de mening dat het niet zo kan zijn dat de NVWA bureaucratische en praktische hindernissen opwerpt waardoor mensen niet volgens religieuze voorschriften kunnen slachten?

Vraag 6

Deelt u de mening dat het binnen de kaders van de coronarichtlijnen van belang is om pal te staan voor de mogelijkheid van mensen om middels religieuze voorschriften te slachten?

Vraag 7

Bent u bereid om te garanderen dat de rituele slacht onbelemmerd doorgang kan vinden en dat de viering van het Offerfeest niet wordt gefrustreerd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Bent u bereid om deze vragen vóór 31 juli te beantwoorden?


X Noot
1

Heerenveense Courant, 17 juli 2020, «Islamitische slagerij Oudeschoot overweegt kort geding vanwege verbod op ritueel slachten tijdens Offerfeest. Ook demonstratie In Heerenveen en Leeuwarden optie» (https://heerenveensecourant.nl/artikel/1115643/islamitische-slagerij-oudeschoot-overweegt-kort-geding-vanwege-verbod-op-ritueel-slachten-tijdens-offerfeest-ook-demonstratie-in-heerenveen-en-leeuwarden-optie.html)


Gerelateerd

Rituele slacht en het Offerfeest

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Het toezicht op het slachtproces ten tijde van COVID-19 en tijdens het Offerfeest

Het slachtproces ten tijde van COVID-19 en het Offerfeest

De uitgifte van dode dieren vanuit vrachtwagens tijdens het Offerfeest

Het bericht ‘Slacht dreigt voor Texelse Konikpaarden: "Het pakte niet uit zoals we hadden gehoopt"’

De aantallen dieren die onbedwelmd worden geslacht

De geitenhouderij en het leed van geitenbokjes

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl