Tweedemonitor / Kamervraag / De rol van het Rijksvastgoedbedrijf bij door Covid-19 getroffen huurdersDe rol van het Rijksvastgoedbedrijf bij door Covid-19 getroffen huurders

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14315

Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de rol van het Rijksvastgoedbedrijf bij door Covid-19 getroffen huurders (ingezonden 24 juli 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Ondernemerskring Veenhuizen wil af van pandhuur tijdens coronacrisis»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het past bij de voorbeeldfunctie van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) om coulant om te gaan met de huren van door COVID-19 maatregelen getroffen ondernemers? Zo ja, kunt u uiteenzetten hoe het RVB met deze voorbeeldfunctie omgaat?

Vraag 3

Kunt u toelichten hoeveel panden het RVB in bezit heeft die worden verhuurd ten behoeve van horeca? In hoeveel van deze panden heeft het RVB een regeling getroffen met de huurders en hoe verhoudt dit aantal zich tot andere verhuurders?

Vraag 4

In hoeveel van deze panden gaat het dan om een verlaging of (gedeeltelijk) kwijtschelden van de huur en in welk deel is er sprake van uitstel van betaling?

Vraag 5

In hoeverre ontvangt u signalen dat het niet kwijtschelden maar slechts uitstellen van de huur voor huurders bij het RVB tot financiële problemen leidt?

Vraag 6

Welke andere oplossingen voor maatwerk voor betalingen van de huur aan het RVB ziet u en in hoeverre zijn deze reeds geïmplementeerd?

Vraag 7

Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?


Indiener

Jessica van Eijs (D66)


Gericht

Raymond Knops (CDA)


Access ( 16249 )

Publicatiedatum
24 Juli 2020
Gerelateerd

Mogelijke integriteitsschendingen bij de verkoop van het pand Noordeinde 64/64a te Den Haag

Huurders die na sloop/nieuwbouw niet terug kunnen naar hun oude plek.

Het energiezuiniger maken van woningen wat huurders meer kost

Huurders met financiële problemen

Agrarische panden

Huurders die in Appingedam vanuit een onveilig huis in een huis met gebreken komen

De rol van het Rijksvastgoedbedrijf bij door Covid-19 getroffen huurders

Het agressief incassobeleid bij woningcorporatie De Key

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl