Tweedemonitor / Kamervraag / De oproep tot een mondkapjesplichtDe oproep tot een mondkapjesplicht

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14308

Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de oproep tot een mondkapjesplicht (ingezonden 24 juli 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de oproep om onderzoek te doen naar het nut van een mondkapjesplicht?1

Vraag 2

Deelt u de mening van de betrokken burgemeesters dat, ondanks het feit dat het beleid is gebaseerd op afstand houden, het nut van mondkapjes opnieuw moet worden bekeken omdat het gedrag van mensen begint te veranderen?

Vraag 3

Bent u van mening dat de resultaten van het nieuwe onderzoek van de Universiteit Utrecht reden is om opnieuw de noodzaak van het dragen van mondkapjes te laten wegen door het Outbreak Management Team (OMT)? Zo nee, waarom niet?2

Vraag 4

Vindt u dat het aangescherpte beleid omtrent het dragen van mondkapjes in bijvoorbeeld België en Frankrijk legitimiteit geeft aan het heroverwegen van Nederlands beleid om verwarring en onduidelijkheid te voorkomen?

Vraag 5

Bent u bereid het OMT te vragen bij een dergelijke heroverweging van nut en noodzaak van mondkapjes tevens de verdeling van mondkapjes in verpleeghuizen te betrekken, waarbij wordt uitgegaan van gezondheidsvoordelen in plaats van het principe van schaarste? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

AD.nl, 22 juli 2020, «Aboutaleb breekt lans voor verplicht dragen van mondkapje bij tweede golf» (https://www.ad.nl/rotterdam/aboutaleb-breekt-lans-voor-verplicht-dragen-van-mondkapje-bij-tweede-golf~a54c4c4f/).

X Noot
2

Telegraaf, 22 juli 2020, «Deze drie simpele maatregelen stoppen het virus» (https://www.telegraaf.nl/nieuws/602157592/deze-drie-simpele-maatregelen-stoppen-het-virus).


Gerelateerd

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht ‘Mondkapjesplicht in grote steden’

De oproep tot een mondkapjesplicht

Onderzoek naar nut van mondkapjes

Een economisch stimuleringspakket om de gevolgen van Corona zoveel mogelijk op te vangen

De aanvullende maatregelen om het coronavirus te bestrijden

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Tempo maken bij aanpak jeugdwerkloosheid

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl