Tweedemonitor / Kamervraag / De berichtgeving dat COA geen informatie meer deeltDe berichtgeving dat COA geen informatie meer deelt

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14307

Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de berichtgeving dat COA geen informatie meer deelt (ingezonden 24 juli 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft besloten geen informatie meer te delen met de politie? Klopt het dat het COA is gestopt met het delen van informatie met de politie?1

Vraag 2

Bent u ermee bekend dat het COA de informatie juist deelde met de politie omdat de politie de informatie nodig heeft om de criminaliteit onder asielzoekers te bestrijden? Hoe gaat de politie de criminaliteit onder asielzoekers nu analyseren en bestrijden?

Vraag 3

Hoe verklaart u het dat het COA geen informatie meer met de politie wil delen juist nu het gebrek aan informatiedeling mogelijk de oorzaak is van de moord op Rik door een asielzoeker? Kwam uit het onderzoek naar de moord op Rik nu niet juist naar boven dat meer informatie moet worden gedeeld?

Vraag 4

Hoe gaat u bewerkstelligen dat de noodzakelijke informatie over asielzoekers wel wordt gedeeld met de politie, de zorg en de gemeenten die er immers voor moeten en willen zorgen dat asielzoekers geen delicten plegen en de noodzakelijke zorg krijgen indien ze zijn getraumatiseerd?

Vraag 5

Hoe gaat worden bewerkstelligd dat asielzoekers die delicten plegen daar eindelijk wel de consequenties van ondervinden? Bijvoorbeeld het niet verstrekken van een asielvergunning of intrekking daarvan?


X Noot
1

Volkskrant: 17 juli 2020https://www.volkskrant.nl/es-b3294c84

Indiener

Madeleine van Toorenburg (CDA)


Gericht

Ankie Broekers-Knol (VVD)


descriptionAccess ( 16254 )

Publicatiedatum
24 Juli 2020Gerelateerd

COA-personeel dat zich onveilig voelt door ‘Minderjarige’ criminele Noord-Afrikanen

De handreiking levensbeschouwing van het COA

Het bericht dat het COA asielzoekers, die slachtoffer zijn van een zedendelict, afraadt aangifte te doen

Het bericht ‘COA lijkt te stoppen met consequente beschermde opvang LHBTQ-asielzoekers’

Het bericht ‘Te veel beperkingen voor Bijbelstudie in azc’

Het bericht ‘COA plaatst Nigeriaans slachtoffer homohaat over naar ander azc’

De berichtgeving dat COA geen informatie meer deelt

De coronamaatregelen in de asielketen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl