Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Viecurie vreest voor zelfstandigheid'Het bericht 'Viecurie vreest voor zelfstandigheid'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14131

Vragen van de leden Amhaouch, Van Helvert en Van den Berg (allen CDA) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Viecurie vreest voor zelfstandigheid» (ingezonden 17 juli 2020).

Vraag 1

Kent u de berichten «LZR zet streep door ziekenhuisfusie die niet weg wil gaan»1 en «VieCurie vreest voor zelfstandigheid»?2

Vraag 2

Wat vindt u hiervan?

Vraag 3

Brengt het afblazen van deze fusie de zelfstandigheid van de ziekenhuizen in gevaar, zoals de bestuurder van VieCuri in de Limburger stelt? Waarom deelt u die mening wel of waarom deelt u die mening niet?

Vraag 4

Wat zijn de huidige voorzieningen met betrekking tot spoedeisende- en eerste hulpafdelingen (SEH) en de afdeling verloskunde in deze ziekenhuizen?

Vraag 5

Hoe verhouden deze zich tot de omringende ziekenhuizen in de regio?

Vraag 6

Wat is het totaal aantal patiënten per ziekenhuis per jaar en wat is het aantal patiënten per jaar op de SEH per ziekenhuis?

Vraag 7

Is het waar dat geen van deze twee ziekenhuizen een «gevoelig» ziekenhuis is?

Vraag 8

Zijn er regiobeelden over de zorgbehoefte opgesteld en zijn deze regiobeelden beschikbaar? Zo ja, wat zijn daarvan de conclusies? Zo nee, waarom zijn die er niet?

Vraag 9

Welke wijzingen in het zorgaanbod van beide ziekhuizen zouden hebben plaatsgevonden indien de fusie zou zijn doorgegaan?

Vraag 10

Hoe gaat de nauwe samenwerking worden ingevuld waarvan het ziekenhuis Laurentius aangeeft aan dat dit dient te gebeuren?

Vraag 11

In hoeverre zijn regionale bestuurders betrokken geweest bij deze besluitvorming?


X Noot
1

Skipr.nl, 3 juli 2020, «LZR zet streep door ziekenhuisfusie die niet weg wil gaan».

X Noot
2

Limburger, 14 juli 2020, «VieCurie vreest voor zelfstandigheid».


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl