Tweedemonitor / Kamervraag / Nederlanders die nog altijd vastzitten in MarokkoNederlanders die nog altijd vastzitten in Marokko

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14056

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over Nederlanders die nog altijd vastzitten in Marokko (ingezonden 15 juli 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Grenzen van Marokko zijn weer open maar Haagse Badr en zijn gezin kunnen nog steeds geen kant op»?1

Vraag 2

Is het u bekend dat ondanks dat de grenzen van Marokko zijn geopend het gezin van Badr Mesaad Marokko nog niet kan verlaten? Zo ja, sinds wanneer bent u hiermee bekend?

Vraag 3

Hoe vindt u het dat het jonge gezin Marokko niet kan verlaten omdat de baby door sluiting van de de Nederlandse ambassade nog geen geldig reisdocument heeft? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Sinds wanneer is het ministerie op de hoogte van de geboorte van de jongste dochter van het gezin? Wat is in de tussentijd ondernomen om het gezin bij te staan en het meisje van een Nederlands paspoort te voorzien?

Vraag 5

Klopt het dat de ambassade niet operationeel is, terwijl er juist zoveel Nederlanders vastzitten in Marokko die hulp nodig hebben? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Wat wordt ondernomen om dit gezin, en alle andere Nederlanders die op dit ogenblik nog in Marokko verblijven maar terug willen naar Nederland, bij te staan?

Vraag 7

Zijn er meer Nederlanders die op dit ogenblik nog vastzitten in Marokko en het land niet kunnen verlaten als gevolg van een ongeldig of verlopen reisdocument? Zo ja, wat wordt ondernomen om hen zo snel mogelijk te helpen?


Gerelateerd

Nederlanders die nog altijd vastzitten in Marokko

Het uitzetten van een journalist door Marokko

Het besluit Nr. 1/2020 van het Associatiecomité EU-Marokko van 16 maart 2020

In Marokko gestrande reizigers

Een bezoek aan het noorden van Marokko

Het bericht ‘Miljoenen aan EU-steun voor Marokko hebben weinig effect’

De groeiende angst onder activisten om naar Marokko te gaan

De repatriëring van Nederlanders in Marokko in het licht van de pandemie

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl