Tweedemonitor / Kamervraag / Financiering onder het European Defence FundFinanciering onder het European Defence Fund

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z13975

Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Minister van Defensie over financiering onder het European Defence Fund (ingezonden 14 juli 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Luik meets Dutch MoD to discuss military funding»?1

Vraag 2

Klopt het dat, om gebruik te maken van alle mogelijkheden voor financiering onder het European Defence Fund (EDF), bedrijven in de Defensie-industrie cofinanciering nodig hebben?

Vraag 3

Klopt het dat deze cofinanciering afkomstig mag zijn van de lidstaat waar het Defensiebedrijf vandaan komt en lidstaten op deze manier hun bedrijven kunnen helpen om toegang te krijgen tot subsidies uit het EDF?

Vraag 4

Is er al iets te zeggen of andere landen geld beschikbaar gaan stellen voor cofinanciering? Zo ja, hoeveel?

Vraag 5

Welke plannen hebt u om cofinanciering beschikbaar te stellen?

Vraag 6

Deelt u d mening dat, zelfs al zou alle cofinanciering van Defensiebedrijven zelf komen, een deel daarvan nog steeds gezien kan worden als verkapte cofinanciering vanuit lidstaten indien het gaat om staatsbedrijven die zeer nauwe banden onderhouden met de krijgsmacht in het land waar zij vandaan komen?

Vraag 7

Als Nederland naar rato van de relatieve omvang van de Nederlandse Defensie-industrie binnen de Europese Unie aan projecten zou willen deelnemen, hoeveel geld zou er dan aan cofinanciering beschikbaar moeten komen?

Vraag 8

Kunt u zeggen hoeveel cofinanciering er door andere landen beschikbaar is gesteld bij de eerste tranche van projecten waarbij de Commissie onder de voorloper van het EDF in juni al 205 miljoen euro ter beschikking stelde?2

Vraag 9

Kunt u zeggen hoeveel geld er bij deze eerste tranche naar Nederlandse bedrijven is gegaan, en hoeveel geld de Nederlandse overheid hier voor cofinanciering beschikbaar heeft gesteld?

Vraag 10

Kunt u zeggen of er al gesprekken plaatsvinden tussen u en de Minister van Economische Zaken over cofinanciering, inclusief de mogelijkheid hiervoor geld uit het Groeifonds of andere faciliteiten ter beschikking te stellen, aangezien beleidsoptie 18 uit rapport 16 van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen voorstelt een defensievoorziening voor cofinanciering bij het Ministerie van Economische Zaken onder te brengen?


Indiener

André Bosman (VVD)


Gericht

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)


Access ( 16115 )

Publicatiedatum
14 Juli 2020Gerelateerd

Financiering onder het European Defence Fund

De European Disability Card

Het bericht ‘Dutch spell out green ideas for EU recovery fund’

Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de onrechtmatige financiering van Soedanese veiligheidstroepen uit het European Union Emergency Trust Fund (EUTF)

Het Oxfam rapport The EU Trust Fund for Africa

Het bericht dat journalisten bedreigd zijn na berichtgeving over boerenprotesten.

Financiering van Nederlands islamitische instellingen vanuit Golfstaten

Het Emergency Trust Fund for Africa (EUTF)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl