Tweedemonitor / Kamervraag / Canadese wetgeving die het openbaar maken van misstanden in de dierindustrie strafbaar stelt (Bill 156) en over de dood van de Canadese dierenrechtenactiviste Regan Russell.Canadese wetgeving die het openbaar maken van misstanden in de dierindustrie strafbaar stelt (Bill 156) en over de dood van de Canadese dierenrechtenactiviste Regan Russell.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z13894

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Ministers voor Buitenlandse Handels en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over Canadese wetgeving die het openbaar maken van misstanden in de dierindustrie strafbaar stelt (Bill 156) en over de dood van de Canadese dierenrechtenactiviste Regan Russell (ingezonden 13 juli 2020).

Vraag 1

Kunt u bevestigen dat in de afgelopen jaren in de Canadese deelstaat Ontario een groot aantal mishandelingen in de dierindustrie naar buiten zijn gebracht, waaronder het «doodgooien» van kuikens1, het slaan en schoppen van varkens tot de dood erop volgde2, het doodschoppen van kalkoenen3 en het langzaam laten sterven van nertsen die met grote wonden in hun kooien aan hun lot zijn overgelaten?4

Vraag 2

Wat vindt u van dit soort praktijken?

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat deze praktijken alleen maar dankzij klokkenluiders, dierenrechtenactivisten en onderzoeksjournalisten in de openbaarheid zijn gekomen, en dat zonder die klokkenluiders, activisten en journalisten dit nooit naar buiten zou zijn gekomen?

Vraag 4

Kunt u bevestigen dat de Canadese deelstaat Ontario in reactie hierop een wet (Bill 156) heeft aangenomen die het klokkenluiders, activisten en journalisten vrijwel onmogelijk maakt om deze praktijken naar buiten te brengen en het naar buiten brengen van deze praktijken criminaliseert?5

Vraag 5

Kunt u bevestigen dat deze wet ook het demonstratierecht bij slachthuizen in Ontario aan banden legt?

Vraag 6

Kunt u bevestigen dat verscheidende Canadese journalistenbonden en burgerrechtenorganisaties zich tegen deze wet hebben gekeerd, omdat deze wet in strijd is met basale burgerlijke vrijheden, zoals het recht op vrije meningsuiting?

Vraag 7

Kunt u bevestigen dat in verscheidene Amerikaanse staten vergelijkbare wetgeving door rechtbanken ongrondwettig is verklaard omdat dit soort wetten strijdig zijn met fundamentele burgerrechten?

Vraag 8

Vindt u dat mensen wereldwijd het recht hebben om te weten waar hun voedsel vandaan komt, en dan met name waar dierlijke producten vandaan komen?

Vraag 9

Vindt u deze wet te rijmen valt met basale rechten en waarden, zoals het recht op vrije meningsuiting, het demonstratierecht, transparantie over waar voedsel vandaan komt en persvrijheid?

Vraag 10

Vindt u het van modern leiderschap getuigen dat wanneer misstanden naar buiten komen die een overheid onwelgevallig zijn niet de misstanden, maar de boodschapper aangepakt wordt?

Vraag 11

Kunt u bevestigen dat een paar dagen nadatBill 156 is aangenomen de Canadese dierenrechtenactiviste Regan Russell van de Save Movement om het leven is gekomen nadat ze, terwijl ze vreedzaam bij een slachthuis demonstreerde, door een vrachtwagen die varkens vervoerde was overreden?6

Vraag 12

Kunt u bevestigen dat de Canadese politie een onderzoek is gestart naar de dood van Regan Russell?7

Vraag 13

Kunt u begrijpen dat veel Canadese dierenrechtenactivisten de dood van Regan Russell beschouwen als een gevolg van de steeds agressievere bejegening van dierenrechtenactivisten door zowel de Canadese overheid als de Canadese vertegenwoordigers van de dierindustrie?8

Vraag 14

Vindt u dat vreedzame activisten, waar ook ter wereld, de bescherming van hun overheid verdienen en dat een overheid die dit nalaat daarop aangesproken dient te worden?

Vraag 15

Bent u bereid om bij de Canadese ambassadeur de vinger aan de pols te houden over de voortgang van het onderzoek naar de dood van Regan Russell?

Vraag 16

Bent u bereid om de wijze waarop dierenrechtenactivisten in Canada bejegend worden en in gevaar worden gebracht ter sprake te brengen in overleggen met uw Canadese ambtsgenoten en de Canadese ambassadeur?

Vraag 17

Kunt u bevestigen dat Canada het eigen wetsvoorstel om de transportduur van levende dieren te verkorten in 2016, nadat Canada en de Europese Commissie het handelsverdrag tussen Canada en de EU (CETA) in 2014 hebben ondertekend, danig heeft afgezwakt ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel in 2013?9 Zo nee, hoe zit het dan?

Vraag 18

Kunt u bevestigen dat het zo onzeker is dat de toch al niet bijster ambitieuze datum van het verplicht stellen van groepshuisvesting voor zeugen in Canada (1 juli 2024) gehaald wordt, dat u geen uitspraken kunt doen over of deze datum gehaald wordt?10 Zo nee, hoe zit het dan?

Vraag 19

Kunt u bevestigen dat Canada in het Sanitaire en Phytosanitaire-comité van CETA heeft gelobbyd voor het verlagen van Europese standaarden voor de toelating van rund- en varkensvlees? Zo nee, hoe zit het dan?11

Vraag 20

Kunt u zich herinneren dat u in november vorig jaar in Buitenhof heeft gezegd dat u samen met Canada optrekt als het gaat om dierenwelzijn, en dat als dat met Canada niet lukt, het met geen enkel land lukt? Kunt u zich herinneren dat u heeft gezegd dat CETA leidt tot eenrace to the top, onder meer op het gebied van dierenwelzijn?12 Vindt u dat Canada als bevriende natie uw vertrouwen beschaamd heeft?

Vraag 21

Erkent u dat Canada door het inperken van rechten van journalisten en klokkenluiders om misstanden in de dierindustrie aan de kaak te stellen, door het criminaliseren van journalisten en klokkenluiders, door het inperken van het demonstratierecht van dierenrechtenactivisten, door koste wat kost proberen te verbergen wat zich in de Canadese dierindustrie afspeelt, door het afzwakken van eigen wetgeving over het terugbrengen van transporttijden, door eigen wetgeving over groepshuisvesting voor zeugen niet serieus te nemen en door te lobbyen voor de verlaging van Europese standaarden voor rund- en varkensvlees sinds het ondertekenen van CETA in 2014 in de dierindustrie geenszins de race naar de top heeft ingezet, maar eerder een race de andere kant op?


X Noot
1

Maple Lodge Harms Animals, http://maplelodgeharms.ca/

X Noot
2

CTV News, 1 november 2016, «Undercover video shows pigs kicked, shocked and slammed», https://kitchener.ctvnews.ca/guelph/undercover-video-shows-pigs-kicked-shocked-and-slammed-1.3141912

X Noot
3

CBC, 25 augustus 2015, «Hybrid Turkeys pleads guilty to animal cruelty», https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/hybrid-turkeys-pleads-guilty-to-animal-cruelty-1.3202846

X Noot
4

Last Chance for Animals, «Investigations in the field», https://www.lcanimal.org/index.php/investigations/investigations-in-the-field/millbank-fur-farm

X Noot
5

Animal Justice, 17 juni 2020, «Ontario Passes «Ag Gag» Law to Cover Up Animal Abuse on Farms», https://www.animaljustice.ca/media-releases/ontario-passes-ag-gag-law-to-cover-up-animal-abuse-on-farms

X Noot
6

Algemeen Dagblad, 20 juni 2020, «Activiste (65) doodgereden door vrachtwagen van slachthuis, PETA in shock», https://www.ad.nl/buitenland/activiste-65-doodgereden-door-vrachtwagen-van-slachthuis-peta-in-shock~ac4bf31a/

X Noot
7

Plant Based News, 21 juni 2020, «Vegan Advocate Killed After Being Hit By Slaughterhouse Truck Driver, Say Reports», https://www.plantbasednews.org/news/vegan-advocate-dies-after-being-hit-by-truck-driver

X Noot
8

Animal Justice, 19 juni 2020, «Animal Advocates Mourn Tragic Death at Fearmans Pork Slaughterhouse in Burlington», https://www.animaljustice.ca/media-releases/animal-advocates-mourn-tragic-death-at-fearmans-pork-slaughterhouse-in-burlington

X Noot
9

Algemeen Dagblad, 20 juni 2020, «Activiste (65) doodgereden door vrachtwagen van slachthuis, PETA in shock», https://www.ad.nl/buitenland/activiste-65-doodgereden-door-vrachtwagen-van-slachthuis-peta-in-shock~ac4bf31a/

X Noot
10

Aanhangels van de Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 1520.

X Noot
11

Food Watch, 10 februari 2020, «CETA-commissies geven EU-voorzorgsprincipe en -pesticidenbeleid weg», https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2020/onthulling-ceta-commissies-geven-voorzorgsprincipe-weg/

X Noot
12

Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 54-2 en nr. 54-5.


Gerelateerd

Canadese wetgeving die het openbaar maken van misstanden in de dierindustrie strafbaar stelt (Bill 156) en over de dood van de Canadese dierenrechtenactiviste Regan Russell.

Het voorkomen van ‘bill shocks’ bij mobiel datagebruik

Het artikel ‘New defense bill bans the U.S. government from using Huawei and ZTE tech’

Een plantaardige voedingsaanbod in ziekenhuizen

De artikelen ‘Molly Russell’s father: cutting, biting, burning — my daughter was shown it all on social media’ en ‘You have amazing ability, Damian Hinds tells tech chiefs — now use it to do good’

Ernstige misstanden op paardenmarkt in Hedel

De verstikkingsdood van 1200 varkens nadat de ventilatie in hun volautomatische stal uitviel

De hoge sterfte en mishandeling van kalfjes die geboren worden in de melkveehouderij

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl