Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Toezichthouder NZa: de zorg is te veel een verdienmodel geworden’Het bericht ‘Toezichthouder NZa: de zorg is te veel een verdienmodel geworden’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z13708

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Toezichthouder NZa: de zorg is te veel een verdienmodel geworden» (ingezonden 8 juli 2020).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Toezichthouder NZa: de zorg is te veel een verdienmodel geworden»?1

Vraag 2

Kunt u uiteenzetten welke financiële prikkels in het huidige zorgstelsel volgens de NZa tot onzinnige zorg leiden? Kunt u hier praktijkvoorbeelden van geven en aangeven in welke sectoren dit speelt?

Vraag 3

Hoeveel van de behandelingen die niet zijn geleverd toen de ziekenhuiszorg stil kwam te liggen, zijn volgens schattingen ook niet zinnig?

Vraag 4

Wat is uw reactie op de stelling van de NZa dat het betalen per verrichting een productieprikkel is? Welke oplossingen ziet u hiervoor? Bent u bereid voorstellen te doen om dit aan te passen?

Vraag 5

In hoeverre kan met het in loondienst treden van thans vrijgevestigde specialisten dit probleem het hoofd geboden worden? Bent u bereid voorstellen te doen om dit aan te passen?

Vraag 6

Kunt u uiteenzetten welke aanpassingen binnen de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-systematiek volgens u de productieprikkels kunnen doen afnemen?

Vraag 7

Welke vormen van het financieel meer belonen van samenwerking en preventie behoren tot de opties? Kunt u aangeven in hoeverre u hiervoor open staat?

Vraag 8

Welke prikkels voor zorgverzekeraars om efficiënter zorg in te kopen behoren tot de opties? Kunt u aangeven in hoeverre u hiervoor open staat?


X Noot
1

NRC, 23 juni 2020, «Toezichthouder NZa: de zorg is te veel een verdienmodel geworden» https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/22/toezichthouder-nza-de-zorg-is-te-veel-een-verdienmodel-geworden-a4003707


Gerelateerd

Het bericht ‘Toezichthouder NZa: de zorg is te veel een verdienmodel geworden’

Het lager vaststellen van de maximumprijzen voor ggz-zorg door de Nederlandse Zorgautoriteit

Het bericht ‘NZa legt Emergis verplichting op voor aanmerkelijke marktmacht’

Het bericht dat veel private equity en buitenlandse partijen betrokken zijn bij fusies in de zorg

Het bericht ‘Zevende rechtszaak van Stichting GGZ Momentum tegen verzekeraar om vrije artsenkeuze: Achmea schendt artikel 13 Zorgverzekeringswet’

De brandbrief van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Het gevaar dat het goede werk dat Nierteam aan Huis voor nierpatiënten verricht, mogelijk moet worden stopgezet vanwege lange beoordelingstermijnen bij de Nederlandse Zorgautoriteit

Werken zonder loon

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl