Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Fargeul Amelân wurdt definityf net ferkoarte, Wagenborg net bliid' en het bericht 'Bocht in geul naar Ameland blijft om natuur'Het bericht 'Fargeul Amelân wurdt definityf net ferkoarte, Wagenborg net bliid' en het bericht 'Bocht in geul naar Ameland blijft om natuur'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z13600

2020Z13600

(ingezonden 6 juli 2020)

Vragen van de leden Aukje de Vries, Remco Dijkstra en Ziengs (allen VVD) aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Fargeul Amelân wurdt definityf net ferkoarte, Wagenborg net bliid' en het bericht 'Bocht in geul naar Ameland blijft om natuur'

 1. Bent u bekend met de berichten 'Fargeul Amelân definityf net ferkoarte, Wagenborg net bliid' 1) en 'Bocht in geul naar Ameland blijft om natuur' 2)?
 2. Kunt u nader en uitgebreid onderbouwen waarom de bochtafsnijding “Reegeul-Oost” niet door kan gaan, terwijl in antwoorden op eerdere vragen in juni 2019 nog werd aangegeven dat de bochtafsnijding eind 2020 gereed zou kunnen zijn, en idem voor eventuele alternatieven die zijn afgewogen? 3)
 3. Waarom was het wel mogelijk om de bochtafsnijding van de “Vloedgeul” te realiseren in de vaargeul naar Ameland, en die ook tot positieve effecten heeft geleid op de dienstregeling, maar de bochtafsnijding “Reegeul-Oost” niet? Wat is het verschil?
 4. Welk overleg heeft er met rederij Wagenborg en de gemeente Ameland plaats gevonden over het niet doorgaan van de bochtafsnijding “Reegeul-Oost” en wat is daaruit gekomen?
 5. Wat zijn de gevolgen voor de dienstregeling en vertragingen van het niet doorgaan van de bochtafsnijding “Reegeul-Oost”?
 6. Wat zijn de resultaten geweest van de andere maatregelen uit het Open Plan Proces om de dienstregeling betrouwbaarder te maken?
 7. Welke maatregelen ziet u nu nog om de vertragingen bij de veerverbinding Holwerd-Ameland voor de korte termijn te verminderen en bent u ook bereid om te nemen?
 8. Deelt u de mening dat er dan nu gekeken moet worden naar mogelijkheden voor andere maatregelen om vertragingen tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? Welk overleg vindt hierover plaats met rederij Wagenborg, de gemeente Ameland en de provincie Fryslân?
 9. Hoe moet het niet laten doorgaan van de bochtafsnijding gezien worden ten opzichte van de aangenomen motie van de leden Aukje de Vries en Jacobi, d.d. 7 april 2016 (Kamerstuk 29684, nr. 198) waarin uitgesproken wordt “ruimte te willen bieden in de Structuurvisie Waddenzee voor een aanpassing van de vaargeul en optimalisatie van het vaargeulonderhoud”?
 10. Hoe moet het niet laten doorgaan van de bochtafsnijding gezien worden ten opzichte van de aangenomen motie Aukje de Vries c.s., d.d. 11 december 2019 (Kamestuk 29684, nr. 198) waarin “de regering wordt verzocht de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en Waddenhavens in beleidsstukken aan te merken als van maatschappelijk en economisch belang”?
 11. Waarom is er in het onderzoek alleen gekeken naar het natuuraspect en niet naar het maatschappelijk en economisch belang en de bereikbaarheid van Ameland?
 12. In hoeverre zijn ook de negatieve milieueffecten van de langere vaartijd, volgens Wagenborg zo’n 1.500 kilo CO2-uitstoot per dag, meegewogen?
 13. Wat zijn de gevolgen van het huidige noodzakelijke baggerregime voor de vaargeul Ameland voor de natuur vergeleken met de bochtafsnijding “Reegeul-Oost”? In hoeverre zijn ook de milieu-effecten van het noodzakelijke baggerregime op dit moment meegewogen ten opzichte van een vaargeul met bochtafsnijding “Reegeul-Oost”?
 14. Naar welke mitigerende maatregelen voor de effecten van de bochtafsnijding is gekeken en waarom konden deze niet?
 15. Klopt het dat bij natuurlijke verleggingen van de geul, waardoor de bocht kleiner wordt door de natuurlijke dynamiek, er eerst vergunningen nodig zijn om zo’n verkorte route te mogen bevaren? Waarom is dit? Kunt u toezeggen dat dit sneller en makkelijker kan, zonder lange procedures?
 16. Omrop Fryslân, 4 juli 2020, 'Fargeul Amelân wurdt definityf net ferkoarte, Wagenborg net bliid' (https://www.omropfryslan.nl/nijs/970923-fargeul-it-amelan-wurdt-definityf-net-ferkoarte-wagenborg-net-bliid)
 17. Friesch Dagblad, 5 juli 2020, Bocht in geul Ameland blijft om natuur (https://frieschdagblad.nl/2020/7/5/bocht-in-geul-naar-ameland-blijft-om-natuur?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.nl%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiZkbK7q7jqAhXJqqQKHbA2CjgQFjAAegQIBxAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Ffrieschdagblad.nl%252F2020%252F7%252F5%252Fbocht-in-geul-naar-ameland-blijft-om-natuur%26usg%3DAOvVaw1b_662Np6uCKmxoxG6ri4Q )
 18. Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra, Ziengs en Aukje de Vries over het bericht 'Nieuwe’ geul klaar maar werkt nog niets’, 3 juni 2020 (https://www.tweedemonitor.nl/kamervraag/2019D20640)


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl