Tweedemonitor / Kamervraag / De column ‘Er is een klimaat dat het voor agressieve horken eenvoudig maakt om anderen het leven zuur te maken’De column ‘Er is een klimaat dat het voor agressieve horken eenvoudig maakt om anderen het leven zuur te maken’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z13596

2020Z13596

(ingezonden 6 juli 2020)

Vragen van de leden Van Toorenburg en Van Dam (beiden CDA) aan de minister voor Rechtsbescherming na aanleiding van de column ‘Er is een klimaat dat het voor agressieve horken eenvoudig maakt om anderen het leven zuur te maken’.

1

Heeft u kennisgenomen van de column van Özcan Akyol met de titel ‘Er is een klimaat dat het voor agressieve horken eenvoudig maakt om anderen het leven zuur te maken’? 1)

2

Deelt u de mening van de columnist en de vragensteller dat ‘zolderkamerpsychopaten’ moeten leren inzien dat ze niet straffeloos vanuit een bureaustoel alles en iedereen met de dood kunnen bedreigen en dat het maar zeer de vraag is of dat strafdoel wordt bereikt wanneer een ernstige bedreiger er met een lichte taakstraf mee wegkomt? 

3

Vindt u een taakstraf in zijn algemeenheid passend bij ernstige bedreiging met geweld en/of de dood?

4

Deelt u de mening van de columnist en de vragensteller dat ons rechtssysteem in de praktijk nog steeds onderscheid maakt tussen fysieke en digitale misdrijven en dat het de vraag is of een dergelijk onderscheid (nog) terecht is?

5

Klopt het dat bedreiging langs digitale weg door het openbaar ministerie (OM) en door de Rechtspraak anders wordt gewogen dan fysieke bedreiging? Klopt het dat, kijkend naar de Richtlijn strafvordering bedreiging (2019R005) op het schriftelijk (waaronder per internet) bedreigen in de ogen van het OM een zwaardere straf zou moeten staan dan op mondeling bedreigen? Is het in de praktijk ook zo dat de strafeis van schriftelijke bedreiging doorgaans hoger is dat die van mondelinge bedreiging? Zou u hier onderzoek naar willen laten uitvoeren? 

6

Is het feit dat een slachtoffer een journalist is in de praktijk ook een factor van betekenis? (gelet op de Richtlijn voor strafvordering bedreiging, 2019R005)? Zo niet, waarom niet?

1) Algemeen Dagblad d.d. 3 juli 2020


Gerelateerd

Het bericht dat een man die de dochter van een columnist bedreigde een taakstraf van twintig uur kreeg opgelegd

De column ‘Er is een klimaat dat het voor agressieve horken eenvoudig maakt om anderen het leven zuur te maken’

Het lijden van konijnen in de Nederlandse konijnenhouderij

Het bericht 'Heel zuur dat er door de politie niets aan gedaan wordt'

Hoe de voorgenomen maatregelen in het regeerakkoord van Rutte III de ‘brievenbus-bv’s’ het leven zuur gaan maken

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het onder druk zetten van consumenten bij de aanschaf van keukens zonder bedenktermijn

Het bericht ‘EU nagelt Nederland aan de schandpaal vanwege 'agressieve belastingplanning'

De agressieve retoriek en manoeuvres van Turkije richting Griekenland en Cyprus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl