Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Eaton in Hengelo schrapt 300 arbeidsplaatsen’Het bericht ‘Eaton in Hengelo schrapt 300 arbeidsplaatsen’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z13595

2020Z13595

(ingezonden 6 juli 2020)

Vragen van de leden Palland en Amhaouch (beiden CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Eaton in Hengelo schrapt 300 arbeidsplaatsen’.

1

Bent u bekend met het bericht ‘Eaton in Hengelo schrapt 300 arbeidsplaatsen’? 1)

2

Klopt het dat bij Eaton 300 van de 700 banen verdwijnen, met als reden dat het bedrijf productie verhuist naar Turkije en Hongarije waar de productiekosten lager liggen? Is u bekend in hoeverre ook andere redenen meespelen?

3

Vanaf welk moment was u op de hoogte van het voornemen van Eaton om banen in Nederland te schrappen? Wanneer is uw ministerie voor het eerst geïnformeerd over deze enorme hoeveelheid ontslagen? Is er contact geweest tussen uw ministerie/kabinet en Eaton over de ontstane situatie en het voornemen om banen te schrappen? Wanneer is dit geweest? Welke acties hebt u ondernomen om (te proberen) dit massaontslag te voorkomen? 

4

Bent u op dit moment met Eaton, de gemeente Hengelo, de provincie Overijssel en partners als het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en Oost NL in gesprek over de gevolgen voor de regio en hoe deze op te vangen? In welke mate heeft het krimpen van het bedrijf ook effecten voor de werkgelegenheid bij andere ondernemingen in de regio, zoals toeleveranciers en het midden- en kleinbedrijf?

5

Hoezeer deelt u de mening dat het zorgelijk is dat na het massaontslag bij Apollo Vredestein in Enschede er nu wéér banen in Twente verloren gaan en er opnieuw productie uit Nederland verdwijnt naar lagelonenlanden aan de rand van Europa? Welke maatregelen neemt u om te voorkomen dat ons land op een glijdende schaal terecht komt, waar aan het einde alle maakindustrie verdwenen is? Deelt u de mening dat het, zeker in het licht van de coronacrisis, noodzakelijk is dat er op korte termijn een industriestrategie komt die dit tegengaat? Wanneer na de zomer ontvangt de Kamer in dat kader het tweede deel van de industrievisie 2050, gericht op de maakindustrie? 

6

In hoeverre zien ook landen als Duitsland, Oostenrijk en in Scandinavië zich geconfronteerd met het verdwijnen van maakindustrie naar het buitenland? Hoezeer weten zij maakindustrie in hun land wel vast te houden en op welke manier(en)? In welke mate speelt de hoogte van de loonkosten daarbij wel of geen rol?

7

Bent u bereid de regionale situatie van Eaton, net als die van Apollo Vredestein, te betrekken bij de uitvoering van de motie-Amhaouch c.s. over steun voor de maakindustrie in de herstelfase na de coronacrisis (Kamerstuk 35438, nr. 9)?


Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Futselaar, ingezonden 2 juli 2020 (vraagnummer 2020Z13242)

1) RTV Oost, 1 juli 2020, 'Eaton in Hengelo schrapt 300 arbeidsplaatsen' (https://www.rtvoost.nl/nieuws/332660/Eaton-in-Hengelo-schrapt-300-arbeidsplaatsen)


Indiener

Mustafa Amhaouch (CDA)

Hilde Palland-Mulder (CDA)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 15984 )

Publicatiedatum
6 Juli 2020
Gerelateerd

Het bericht ‘Eaton in Hengelo schrapt 300 arbeidsplaatsen’

Het aangekondigde banenverlies bij Eaton in Hengelo.

Een basisschool die homorollen schrapt uit de musical vanwege het geloof van een leerling

Het bericht ‘Buschauffeur Albert (60) uit Hengelo: ‘Hoe moeten verplegers nu naar hun werk?’’

Nieuwe bezuinigingen die bestuurders van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) doorvoeren

De aanstaande sluiting van Siemens Hengelo

De aangekondigde ontslagen bij Ziekenhuis Groep Twente

Het sluiten van Siemens Hengelo

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl