Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘TU Eindhoven mag vacatures niet tijdelijk alleen voor vrouwen openstellen’Het bericht ‘TU Eindhoven mag vacatures niet tijdelijk alleen voor vrouwen openstellen’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z13588

2020Z13588

(ingezonden 6 juli 2020)

Vragen van de leden Wiersma, El Yassini en Smals (allen VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘TU Eindhoven mag vacatures niet tijdelijk alleen voor vrouwen openstellen’

  1. Bent u bekend met het bericht ‘TU Eindhoven mag vacatures niet tijdelijk alleen voor vrouwen opstellen’ en de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over het aannamebeleid van de Technische Universiteit Eindhoven? 1)
  2. Hoe beoordeelt u de uitspraak van de College voor de Rechten van de Mens? Bent u het eens met het College dat de TU/e niet duidelijk genoeg maakt waarom het voorkeursbeleid voor alle wetenschappelijke functies moet gelden, omdat de achterstandspositie van vrouwen niet bij alle faculteiten even groot is? Kunt u dit nader toelichten?
  3. Herinnert u zich nog de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen van de leden Yesilgoz-Zegerius, Tielen en El Yassini over het aannamebeleid van TU/e? 2)
  4. Waarom oordeelde u destijds dat er geen sprake was van uitsluiting, omdat de vacatures na zes maanden ook opengesteld zouden worden voor mannen wanneer er geen geschikte kandidaten zijn gevonden? Bent u nog steeds van mening dat er geen sprake is van uitsluiting? Zo ja, hoe verhoudt dit zich met de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens? Zo nee, waarom niet?
  5. Herinnert u zich nog het antwoord dat het niet aan u is om te beoordelen of dit beleid van de TU/e aan alle strenge regels rond voorkeursbeleid voldoet, maar aan het College voor de Rechten van de Mens? Wat betekent de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens voor het voorkeursbeleid van TU/e? Gaat u nu wel ingrijpen bij TU/e?
  6. Zijn er nog andere universiteiten of hogescholen in Nederland met een dergelijk voorkeursbeleid? Zo ja, wat betekent dit voor hun voorkeursbeleid en gaat het College voor de Rechten van de Mens hier ook onderzoek naar doen?
  7. Bent u bekend met eerdere uitspraken van het Europese Hof van Justitie, waaruit blijkt dat het voorkeursbeleid niet mag leiden tot een absolute voorrang voor vrouwen? Bent u bereid om bij verdenking van dergelijk voorkeursbeleid op een Nederlandse hoger onderwijsinstelling hier direct onderzoek naar te doen om ervoor te zorgen dat we in Nederland geen oneerlijke aannamebeleid kennen in het hoger onderwijs?
  8. Op welke manier gaat u ervoor zorgen dat de TU/e zich gaat houden aan de uitspraak van het College van de Rechten van de Mens? Kunt u de Kamer op de hoogte houden bij de uitwerking hiervan?

1) NOS, 3 juli 2020, 'TU Eindhoven mag vacatures niet tijdelijk alleen voor vrouwen openstellen', https://nos.nl/artikel/2339394-tu-eindhoven-mag-vacatures-niet-tijdelijk-alleen-voor-vrouwen-openstellen.html

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 3419


Indiener

Dennis Wiersma (VVD)

Zohair El Yassini (VVD)

Bart Smals (VVD)


Gericht

Ingrid van Engelshoven (D66)


Access ( 15959 )

Publicatiedatum
6 Juli 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl