Tweedemonitor / Kamervraag / Het afschieten van jonge zwijntjes.Het afschieten van jonge zwijntjes.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z13250

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het afschieten van jonge zwijntjes (ingezonden 2 juli 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «De Wild redt met zijn dierenambulance troep aaibare jonge wilde zwijnen van de dood»?1

Vraag 2

Klopt het dat in 2020 geboren jonge wilde zwijntjes vanaf 1 juli mogen worden gedood door jagers, ook als de dieren nog in de zoogtijd zijn?

Vraag 3

Kunt u aangeven hoeveel jonge dieren er maximaal geschoten kunnen worden en op welke wijze dat gebeurt (tijd van de dag, gebruikte munitie, gebruik van restlichtversterkers, gebruik van knaldempers)?

Vraag 4

Worden in deze periode ook pasgeboren zwijnen en moederdieren gevangen in vangkooien en vervolgens gedood in de kooien en hoe verhoudt zich dit tot de wettelijke bescherming die zwijnen in Nederland genieten?

Vraag 5

Welke dringende noodzaak is er om pasgeboren dieren te doden en deelt u de mening dat het onethisch is om bij grote hoefdieren zuigelingen te schieten?

Vraag 6

Hoe rijmt u het afschieten van jonge wilde zwijnen onder het mom van populatiecontrole met de verhoogde sterfte van zwijnen door extreme droogte en voedselgebrek?2

Vraag 7

Deelt u de mening dat de (terechte) opvang van verweesde zwijntjes door medewerkers van de dierenambulance in schril contrast staat met het afschieten van jonge zwijntjes in het gebied? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u daaraan?

Vraag 8

Bent u bereid een schoontijd in te stellen voor beschermde dieren die voorkomt dat de dieren tijdens de draag- en zoogtijd gedood mogen worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Vraag 9

Bent u bereid deze vragen spoedig te beantwoorden, gelet op het feit dat het afschot van de wilde zwijnen op dit moment plaatsvindt?


X Noot
1

De Stentor, 11 juni 2020, «De Wild redt met zijn dierenambulance troep aaibare jonge wilde zwijnen van de dood», https://www.destentor.nl/apeldoorn/de-wild-redt-met-zijn-dierenambulance-troep-aaibare-jonge-wilde-zwijnen-van-de-dood~a8a64877/


Gerelateerd

Het bericht dat de provincie Drenthe toestemming heeft gegeven voor het afschieten van tientallen diersoorten op Groningen Airport Eelde

Het afschieten van jonge zwijntjes.

De berichten ‘Baas Hoge Veluwe wil wolven afschieten: 'Slechts ruimte voor handjevol'’ en ‘Directeur De Hoge Veluwe wil dat afschieten van wolf mogelijk wordt’

Het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

Het bericht ‘Afschieten honderden damherten op Haringvreter had voorkomen kunnen worden’

De ontheffing van de avondklok voor de jacht op zwijnen en vossen

Het bericht dat jagers in 2018 wasberen mogen afschieten

Het bericht ‘Heibel om afschieten honden op Bonaire’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl