Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Hoe beveiligers van Thierry Baudet met geweld een demonstrant onschadelijk maken’Het bericht ‘Hoe beveiligers van Thierry Baudet met geweld een demonstrant onschadelijk maken’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z12169

2020Z12169

(ingezonden 25 juni 2020)

Vragen van de leden Özütok en Buitenweg (beiden GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Hoe beveiligers van Thierry Baudet met geweld een demonstrant onschadelijk maken’

  1. Kent u het bericht ‘Hoe beveiligers van Thierry Baudet met geweld een demonstrant onschadelijk maken’? 1)
  2. Is het juist dat een demonstrant uit het artikel door particuliere (persoons)beveiligers met gebruik van fysiek geweld belemmerd is in zijn recht op demonstratie?
  3. Deelt u de mening dat politici, politieke partijen en welke organisatie of individu dan ook de demonstratievrijheid niet zelfstandig mogen inperken en dat de demonstratievrijheid alleen door het bevoegde gezag op grond van de Wet op de openbare manifestaties kan worden ingeperkt? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat particuliere beveiligers - die niet meer bevoegdheden hebben dan iedere andere burger - demonstranten hardhandig met fysiek geweld het demonstreren onmogelijk maken? Zo nee, waarom niet?
  5. Zijn u meer incidenten met particuliere (persoons)beveiligers bekend? Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak dit de afgelopen 5 jaar is gemeld en hoeveel aangiftes hiervan de afgelopen 5 jaar zijn binnengekomen?
  6. Bent u bereid om maatregelen te nemen tegen de beveiligingsbedrijven waarvan medewerkers of ingehuurde particuliere (persoons)beveiligers zich bij herhaling schuldig maken aan strafbare feiten? Zo ja, welke maatregelen overweegt u? Zo nee, waarom niet?

1) Volkskrant, "Hoe beveiligers van Thierry Baudet met geweld een demonstrant onschadelijk maken", 23 juni 2020 https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-beveiligers-van-thierry-baudet-met-geweld-een-demonstrant-onschadelijk-maken~b4206415/


Gerelateerd

Het bericht ‘Hoe beveiligers van Thierry Baudet met geweld een demonstrant onschadelijk maken’

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoek ‘Kwestie van lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’

De race naar de bodem van beveiligers op Schiphol

De inzet van private beveiligers bij de arrestantenzorg in Oost-Nederland

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De opkomst van zorgbeveiligers en het hardnekkige fenomeen separatie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

De ‘toiletrestricties’ voor beveiligers op Schiphol

De effecten van de coronamaatregelen op geweld achter de voordeur

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl