Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Activist Zarza neergestoken in Leeuwarden, familie vermoedt politiek motief’Het bericht ‘Activist Zarza neergestoken in Leeuwarden, familie vermoedt politiek motief’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z12024

2020Z12024

(ingezonden 24 juni 2020)

Vragen van de leden Van der Molen, Van Helvert, Van Dam (allen CDA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Activist Zarza neergestoken in Leeuwarden, familie vermoedt politiek motief’

 

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Activist Zarza neergestoken in Leeuwarden, familie vermoedt politiek motief’? 1)
 2. Deelt u de mening dat het onacceptabel zou zijn als buitenlandse mogendheden in Nederland mensen laten liquideren?
 3. Kunt u bevestigen dat de aanval op Sadegh Zarza een politiek motief had, zoals wordt gesteld door de advocaat van de verdachte, de heer Peter Bonthuis?
 4. Klopt het dat de 38-jarige verdachte van de aanval op Sadegh Zarza sinds maart in Nederland is om promotieonderzoek te doen aan het Erasmus MC in Rotterdam?
 5. Is de verdachte voorafgaand aan zijn toelating aan de Erasmus Universiteit gescreend door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de bevindingen van de screening?
 6. Ziet u aanleiding de screeningsvoorwaarden voor Iraanse academici in Nederland breder van toepassing te verklaren dan alleen bij gevoelige technische studierichtingen, zodat alle academici afkomstig uit Iran worden gescreend?  
 7. Staan naar uw weten nog meer Nederlanders op de dodenlijst van het Iraanse regime? Kunnen zij op voldoende bescherming rekenen van de Nederlandse overheid?
 8. Welke stappen heeft u ondernomen nadat de AIVD vorig jaar bekendmaakte dat er sterke aanwijzingen waren dat Iran achter de liquidatie zat van twee Iraanse mannen in Nederland?
 9. Klopt het dat de twee Iraanse diplomaten die Nederland op 7 juni 2018 uitzette het land moesten verlaten vanwege de Iraanse betrokkenheid bij de liquidaties van twee Iraniërs in Nederland?
 10. Welke maatregelen bent u van plan te nemen, mocht blijken dat Iran betrokken is geweest bij de liquidatiepoging in Leeuwarden?
 11. Is de minister van Buitenlandse Zaken bereid in de Europese Unie te pleiten voor zwaardere sancties tegen de personen en instanties, die bij dit soort geheime operaties betrokken zijn?

 

1)Leeuwarder Courant: 23 juni 2020 https://www.lc.nl/friesland/leeuwarden/Activist-Zarza-neergestoken-in-Leeuwarden-familie-vermoedt-politiek-motief-25777319.html


Gerelateerd

Het bericht ‘Activist Zarza neergestoken in Leeuwarden, familie vermoedt politiek motief’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De berichten 'Overvol stroomnet doet pijn in Leeuwarden' en 'Problemen op elektrisiteitsnet: gjin stroom foar nije skoallen yn Ljouwert'

Het bericht 'Neergestoken taxichauffeur knokt voor gerechtigheid'

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De MQ-9 Reaper drones en over vergunningen voor vliegbasis Leeuwarden.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl