Tweedemonitor / Kamervraag / Beperkingen opgelegd aan studenten in het openbaar vervoerBeperkingen opgelegd aan studenten in het openbaar vervoer

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z11465

2020Z11465

(ingezonden 18 juni 2020)

Vragen van de leden Gijs van Dijk en Van den Hul (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over beperkingen opgelegd aan studenten in het openbaar vervoer

 1. Klopt het dat reizen met het openbaar vervoer vanwege de coronacrisis de laatste maanden door veel Nederlanders wordt vermeden?
 2. Klopt het dat reizigers die de beschikking hebben tot een auto sinds de coronacrisis minder vaak reizen met het openbaar vervoer?
 3. Klopt het dat veel studenten afhankelijk zijn van het openbaar vervoer omdat zij geen beschikking hebben over een alternatief?
 4. Waarom heeft u specifiek aan studenten gevraagd om het openbaar vervoer te mijden in de spits?
 5. Heeft u voor de invoering van de beperkingen overlegd met studentenvakbonden en/of onderwijsvakbonden over het besluit om studenten te weren in de spits? Zo nee, waarom niet? 
 6. Heeft u ook rekening gehouden met de positie van studenten die buiten de randstad wonen?
 7. Hoe beoordeelt u het feit dat studenten onmogelijk op tijd kunnen komen bij hun stageplekken, waar geen sprake is van aangepaste roosters?
 8. Waarom bent u van mening dat het rechtvaardig is om studenten de komende tijd te vragen minder gebruik te maken van het openbaar vervoer? Vindt u de belangen van studenten niet even zwaarwegend als die van andere reizigers in het openbaar vervoer?
 9. Hoe weegt u de belangen van stagairs en studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs (MBO en HBO) die hun opleiding niet vanuit huis kunnen volgen?
 10. Kunt u aangeven hoe lang de beperkingen in het openbaar vervoer zullen gelden? Hoe lang verwacht u aan studenten te zullen vragen om het openbaar vervoer te mijden tijdens de spits?
 11. Welke alternatieve vervoersmogelijkheden zijn er voor studenten als zij in september nog steeds geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer in de spits?
 12. Bent u bereid om bij de vervolggesprekken en –afspraken over het gebruik van het openbaar vervoer door studenten, ook de studentenbonden en onderwijsvakbonden tijdig te betrekken?


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Beperkingen opgelegd aan studenten in het openbaar vervoer

Het bericht ‘UT-arts wil stop op instroom buitenlandse studenten: ‘Ze lopen psychisch vast’’

Het invoeren van een draagplicht voor niet-functionele mondmaskers in het openbaar vervoer

Het mogelijk maken van het enkelvoudig in- en uitchecken.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl