Tweedemonitor / Kamervraag / Schadelijke behandelingen tegen autismeSchadelijke behandelingen tegen autisme

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z11322

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over schadelijke behandelingen tegen autisme (ingezonden 17 juni 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten over potentieel schadelijke behandelingen tegen autisme1 2 3?

Vraag 2

Hoe vindt u het dat homeopaten claimen dat zij autisme kunnen genezen?

Vraag 3

Bent u bekend met de behandelingen CEASE-therapie, HDT (Homeopathic Detox Therapy) en HP (Homeopathische Profylaxe)? Hoe oordeelt u over deze behandelingen?

Vraag 4

Op hoeveel plekken in Nederland worden deze behandelingen aangeboden?

Vraag 5

Zijn er wetenschappelijke bewijzen over de werking van deze behandelingen? Zo ja, welke? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Zijn er wetenschappelijke onderzoeken die wijzen op schadelijke gevolgen door genoemde behandelingen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 7

Deelt u de mening dat onderzoek moet worden gedaan naar het voorkomen van deze therapieën?

Vraag 8

Welke andere behandelingen die niet evidence-based zijn worden in Nederland toegepast?

Vraag 9

Bent u van mening dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) gewijzigd moet worden naar de situatie van voor 1998?

Vraag 10

Op welke manier zou de Wet BIG aangepast kunnen worden? Op welke andere manier kunt u de bevolking beschermen tegen dit soort praktijken?


Gerelateerd

Schadelijke behandelingen tegen autisme

Schadelijke behandelingen tegen autisme

Complicaties door onprofessionele behandelingen

Het bericht van de gemeente Rotterdam dat Stichting Acato, een onderwijsvoorziening voor leerlingen met autisme met dit werk moet stoppen

Het bericht ‘Dagbehandeling autisme voor kinderen uit regio Eindhoven op de helling; GGzE worstelt met bezuinigingen'

De forse toename van cosmetische ingrepen zoals behandelingen met botox en fillers

Het bericht ‘Roep om afschaffing CBR-keuring voor autisten: ‘Het is gewoon een verdienmodel’’

«Regelwoede pakt funest uit voor medisch onderzoek «en is slecht voor de patiënt»»

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl