Tweedemonitor / Kamervraag / Het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijnHet verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z10886

Vragen van het lid Martin Bosma (PVV) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn (ingezonden 12 juni 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Don’t mention the war»?1

Vraag 2

Bent u ook diep geschokt dat steeds meer oude tv-programma’s offline worden gehaald zoals Fawlty Towers en Gone with the wind om redenen van politieke correctheid en dat overal standbeelden sneuvelen?

Vraag 3

Deelt u de associatie met het boek 1984 en met de Grote Proletarische Culturele Revolutie onder Mao?

Vraag 4

Vreest u dat de inperking van artistieke vrijheid overslaat naar Nederland, getuige de zin «De NPO gaat wel met omroepen in gesprek over oudere programma’s die nu misschien niet meer kunnen»?

Vraag 5

Wie heeft de NPO gevraagd dit te doen? Waarom doet de NPO dit? Waarom hobbelt de NPO achter elke linkse mode aan? Hoezo «kunnen programma’s niet meer» en op grond waarvan? Wie zegt dit?

Vraag 6

Hoe verhoudt zich dit tot de Grondwet en de Mediawet?

Vraag 7

Bent u bereid de NPO aan te spreken op deze aantasting van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van kunstenaars?


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 11 juni 2020, «Don’t mention the war: Britten halen ook aflevering Fawlty Towers offline», https://www.ad.nl/show/don-t-mention-the-war-britten-halen-ook-aflevering-fawlty-towers-offline~a4099ec0/


Gerelateerd

Het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn

Het bericht 'Protestmars bij grens met Saint Martin'

Het niet bijhouden van documentatie met lobbygesprekken door voormalig secretaris-generaal van de Europese Commissie Martin Selmayr

het bericht dat «Jeugdzorginstelling eist dat ouders video van uit huis halen dochtertje van internet verwijderen»

Het bericht ‘NOS divibase: Staatsomroep heeft geheime wisselbokaal voor ‘divers profileren’

De gevolgen van het grensconflict met Frankrijk

Het bericht ‘Vallende brokstukken in Meerssen: vliegt de luchtvaart te lang door met oude toestellen?’

Het onderzoek van TNO waaruit blijkt dat asbesthoudende vensterbanken veilig zijn te verwijderen in de laagste risicoklasse

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl