Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Indrukwekkend corona-protest met tientallen historische schepen bij eiland Pampus: 'Net Sail Amsterdam’'Het bericht 'Indrukwekkend corona-protest met tientallen historische schepen bij eiland Pampus: 'Net Sail Amsterdam’'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z10741

Vragen van de leden Geluk-Poortvliet, Palland en Postma (allen CDA) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Indrukwekkend corona-protest met tientallen historische schepen bij eiland Pampus: «Net Sail Amsterdam»» (ingezonden 11 juni 2020).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht «Indrukwekkend corona-protest met tientallen historische schepen bij eiland Pampus: «Net Sail Amsterdam»»?1

Vraag 2

Onderkent u het belang van de zeilchartervaart voor het toerisme in de steden rond het IJsselmeer, het Markermeer en de Waddenzee?

Vraag 3

Klopt het dat er tot op heden geen enkele vorm van subsidie vanuit OCW is voor de instandhouding van dit varend erfgoed?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u de situatie van de Nederlandse zeilchartervaart als gevolg van de coronamaatregelen?

Vraag 5

  • a) Van welke regelingen kunnen ondernemers in de zeilchartervaart gebruik maken?

  • b) Welke mogelijkheden zijn er bij de berekening van de tegemoetkoming in vaste lasten (TVL) rekening te houden met de vaste lasten van schepen, waaronder historische schepen?

  • c) Hoe staat u tegenover het toepassen van dezelfde regels rondom huishoudens zoals toegestaan voor campings ook voor de zeilchartervaart toe te passen. Welke voor- en nadelen brengt dit met zich mee?

  • d) Kinderen mogen conform de RIVM richtlijnen buitensporten onder voorwaarden; betekent dit dat ook groepsactiviteiten bovendeks conform zijn toegestaan onder voorwaarden? Welke mogelijkheden worden hier gezien?

  • e) Welke mogelijkheden ziet u om zoveel mogelijk te voorkomen dat historische schepen door de coronacrisis en -maatregelen en eventueel faillissement van ondernemers of verval van certificaten blijvend uit de vaart worden genomen, verdwijnen en/of worden vernietigd?

Vraag 6

Welke maatregelen neemt u om de toekomst van de Nederlandse zeilchartervaart na de coronacrisis veilig te stellen? Bent u bereid om binnen twee weken met betrokken IJsselmeergemeenten, Waddenzeegemeenten en provincies te overleggen om te kijken of men zich in gezamenlijkheid kan inzetten om dit varend erfgoed te behouden?

Vraag 7

Kunt u deze vragen binnen twee weken beantwoorden?


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl