Tweedemonitor / Kamervraag / Het stemmen per volmachtHet stemmen per volmacht

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z10738

Vragen van de leden Van den Bosch en Van Gent (beiden VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het stemmen per volmacht (ingezonden 11 juni 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Groep de Mos in verband gebracht met stemfraude: «150 euro voor twintig stempassen»?1

Vraag 2

In hoeverre vindt u het systeem van stemmen bij volmacht meer fraudegevoelig ten opzichte van alternatieven?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u het gegeven dat er stemlokalen zijn waar meer dan dertig procent van de stemmen per volmacht werd uitgebracht?

Vraag 4

Op welke manieren pakt uw ministerie fraude door middel van volmachten aan?

Vraag 5

Wat is de status van de door u in 2018 aangekondigde experimentenwet «early voting»?2

Vraag 6

Zijn er andere landen die hetzelfde systeem hanteren als het Nederlandse? In hoeverre verschilt het Nederlandse systeem met ons omringende landen?

Vraag 7

Is het u bekend dat de OVSE kritisch is over het systeem van stemmen per volmacht? Wat is uw beoordeling van deze kritiek?


Indiener

Tobias van Gent (VVD)

Albert van den Bosch (VVD)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 15535 )

Publicatiedatum
11 Juni 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl