Tweedemonitor / Kamervraag / Het stemmen per volmachtHet stemmen per volmacht

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z10738

Vragen van de leden Van den Bosch en Van Gent (beiden VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het stemmen per volmacht (ingezonden 11 juni 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Groep de Mos in verband gebracht met stemfraude: «150 euro voor twintig stempassen»?1

Vraag 2

In hoeverre vindt u het systeem van stemmen bij volmacht meer fraudegevoelig ten opzichte van alternatieven?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u het gegeven dat er stemlokalen zijn waar meer dan dertig procent van de stemmen per volmacht werd uitgebracht?

Vraag 4

Op welke manieren pakt uw ministerie fraude door middel van volmachten aan?

Vraag 5

Wat is de status van de door u in 2018 aangekondigde experimentenwet «early voting»?2

Vraag 6

Zijn er andere landen die hetzelfde systeem hanteren als het Nederlandse? In hoeverre verschilt het Nederlandse systeem met ons omringende landen?

Vraag 7

Is het u bekend dat de OVSE kritisch is over het systeem van stemmen per volmacht? Wat is uw beoordeling van deze kritiek?


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Veteranen Ouwestomp voelen zich besodemieterd, stadscamping Den Bosch komt erg dichtbij’

Het stemmen per volmacht

Het racisme tijdens de voetbalwedstrijd FC Den Bosch – Excelsior

De uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak van zwartspaarders

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De hertelling in Zaanstad

De vergoedingen van de inrichting van de privévertrekken van paleis Huis ten Bosch

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl