Tweedemonitor / Kamervraag / Het basisjaar voor CORSIA.Het basisjaar voor CORSIA.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z10596

Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Paternotte (D66), Bruins (ChristenUnie), Van Raan (PvdD) en Stoffer (SGP) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het basisjaar voor CORSIA (ingezonden 10 juni 2020).

Vraag 1

Klopt het dat Nederland heeft ingestemd met het veranderen van de baseline binnen CORSIA naar 2019?1

Vraag 2

Op welke manier acht u, gezien uw antwoorden in het schriftelijk overleg Transportraad waarin u sprak van een ambitieuze inzet, het beperken van de baseline tot 2019 ambitieus?2

Vraag 3

Waarom heeft u niet gehandeld volgens motie-Kröger c.s. (Kamerstuk 31 936, nr. 467), waarin de Kamer u verzocht heeft om onderhandelingen rond CORSIA in afstemming met de Tweede Kamer te doen?

Vraag 4

Kunt u deze en de eerdere vragen beantwoorden vóór het notaoverleg van 18 juni?


X Noot
1

Zie ook eerdere vragen 2020Z10434, 9 juni 2020

X Noot
2

2020Z09944


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl