Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Paleis Noordeinde deze zomer niet open voor publiek’Het bericht ‘Paleis Noordeinde deze zomer niet open voor publiek’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z10439

Vragen van de leden Belhaj en Sneller (beiden D66) aan de Minister-President over het bericht «Paleis Noordeinde deze zomer niet open voor publiek» (ingezonden 9 juni 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Paleis Noordeinde deze zomer niet open voor publiek»?1

Vraag 2

Waarom zouden paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen niet kunnen leren van hoe musea sinds 1 juni opereren en alsnog hun deuren kunnen openen voor publiek?

Vraag 3

Deelt u de observatie dat de gangen van menig museum smaller zijn en de trappen en overige zalen minder ruim dan die op paleis Noordeinde? Hoe beoordeelt u dit argument dat de Koninklijke Verzamelingen aandraagt om de deuren deze zomer gesloten te houden voor publiek?

Vraag 4

Is het waar dat paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen altijd al werken met een beperkt aantal toegangskaartjes over een beperkt aantal dagen binnen bepaalde tijdslots?

Vraag 5

Kunt u reflecteren op de gedachte dat de bezoekersaantallen gewoon gehandhaafd kunnen worden, en er tevens recht gedaan kan worden aan de coronamaatregelen, als het paleis en de stallen juist méér dagen worden opengesteld en bezoekers worden verdeeld over die dagen?

Vraag 6

Bent u bereid met de Koninklijke Verzamelingen in overleg te treden en een dergelijk scenario uit te werken, opdat bezoekers deze zomer voor het eerst in twee jaar het paleis en de stallen weer kunnen bezoeken?


Gerelateerd

De groeiende maatschappelijke zorgen over de plannen voor Paleis Soestdijk

Het bericht ‘Paleis Noordeinde deze zomer niet open voor publiek’

De verkoop van het pand Noordeinde 64/64A te Den Haag

Mogelijke integriteitsschendingen bij de verkoop van het pand Noordeinde 64/64a te Den Haag

Het uitblijven van maatregelen om dieren te beschermen bij de verwachte hittegolven

De vergoedingen van de inrichting van de privévertrekken van paleis Huis ten Bosch

De motie Belhaj c.s.

De vertraging van de noodkeuken op de Johan Willem Frisokazerne in Assen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl