Tweedemonitor / Kamervraag / De btw-verlaging op o.a. groente en fruit in Duitsland.De btw-verlaging op o.a. groente en fruit in Duitsland.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z10319

2020Z10319

(ingezonden 8 juni 2020)

Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (Groep Krol/Van Kooten-Arissen) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de btw-verlaging op o.a. groente en fruit in Duitsland.

 1. Kent u het bericht “Duitsland gaat economie stimuleren met pakket van recordomvang”, waarin melding wordt gemaakt van een tijdelijke verlaging van de  'mehrwertsteuer' van 19 tot 16 procent? [1] Kent u het bericht “Groente en fruit goedkoper na Duits steunpakket btw” [2] waarin wordt vermeld dat het lage btw-tarief van 7% naar 5% gaat?
   
 2. Kunt u de (te verwachten) effecten beschrijven van de Duitse btw-verlaging op de Nederlandse economie?
   
 3. Kunt u specifiek ingaan op de gevolgen voor de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemers in de grensregio?
   
 4. Erkent u dat ondernemers in de grensstreek door de coronacrisis al extra zijn getroffen door het deels sluiten van de grenzen voor personenverkeer en dat deze btw-verlaging in Duitsland dit versterkt?
   
 5. Welke maatregelen zijn er feitelijk mogelijk om de negatieve gevolgen voor ondernemers in de grensstreek te compenseren? Hoe beoordeelt u deze maatregelen en gaat u deze maatregelen treffen? Zo niet, waarom niet?
   
 6. Hoe staat u tegenover een vergelijkbare, tijdelijke verlaging van de btw in Nederland? Overweegt u zo’n tijdelijke btw-verlaging? Zo nee, waarom niet?
   
 7. Kunt u uiteenzetten wat de (te verwachten) effecten zijn op de Nederlandse economie indien een vergelijkbare tijdelijke btw-verlaging ook in Nederland ingevoerd zou worden, waarbij u aandacht besteedt aan de effecten voor producenten, het midden en kleinbedrijf en consumenten, of bent u bereid om daar onderzoek naar te doen?
   
 8. Kunt u uiteenzetten wat de (te verwachten) effecten zijn voor de Nederlandse economie indien u besluit de btw op alle in Nederland geproduceerde producten tijdelijk te verlagen of geheel vrij te stellen van btw, waarbij u in uw antwoord aandacht besteedt aan de effecten voor producenten, het mkb en consumenten, of bent u bereid om daar onderzoek naar te doen?
   
 9. Kunt u aangeven wat het effect is geweest van de verhoging van het lage btw-tarief[3] van 6 naar 9 procent op de consumptie van groente en fruit? Bent u bereid om de verhoging van de btw op groente en fruit te verlagen of minimaal terug te draaien, hetzij tijdelijk hetzij structureel? Zo nee, waarom niet?
   
   
 10. Bent u een voorstander van een hogere groente- en fruit consumptie, nu ook artsen en wetenschappers, waaronder van het RIVM, stellen dat meer aandacht voor preventie, een gezondere levensstijl, mensen weerbaarder maakt in de strijd tegen het coronavirus?
   
 11. Bent u bekend met het feit dat veel Nederlandse ouderen te weinig groente en fruit eten en dat dit hun gezondheid schaadt?
   
 12. Indien u de consumptie van voldoende groente en fruit in Nederland belangrijk vindt, welke maatregelen neemt het kabinet of heeft het kabinet genomen om de consumptie van groente en fruit te verhogen en welke effecten zijn daarvan bekend of worden daarvan verwacht? Stellen de resultaten u tevreden? Zo nee, welke extra inspanningen zijn nodig?
   

 

[1] Het Financieele Dagblad, 3 juni 2020 (https://fd.nl/economie-politiek/1346719/duits-stimuleringspakket-van-recordomvang-overeengekomen)

[2] GFactueel, 4 juni 2020 (https://www.gfactueel.nl/Home/Nieuws/2020/6/Groente-en-fruit-goedkoper-na-Duits-steunpakket-btw-592842E/)

[3] Algemeen Dagblad, 2 juni 2020 (https://www.ad.nl/politiek/kabinet-houdt-vast-aan-hogere-btw-op-groente-en-fruit~a9909002/?referrer=https://www.google.nl/)


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl