Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Nederlandse ambassadeur in Nigeria informatie lekte naar ShellHet bericht dat Nederlandse ambassadeur in Nigeria informatie lekte naar Shell

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z10227

2020Z10227

(ingezonden 5 juni 2020)

Vragen van leden Karabulut, Alkaya (beiden SP) en Van den Hul (PvdA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat Nederlandse ambassadeur in Nigeria informatie lekte naar Shell

1

Kunt u bevestigen dat de Nederlandse oud-ambassadeur in Nigeria eind 2017 vertrouwelijke informatie over een omvangrijk corruptieonderzoek naar Shell heeft gelekt aan het oliebedrijf zelf? Zo nee, wat zijn dan de feiten?1)

2

Welke informatie is er precies gelekt naar Shell?

3

Is dit lekken strafbaar?

4

Wat is er naar voren gekomen uit het integriteitsonderzoek naar de oud-ambassadeur in Nigeria? Bent u bereid dit onderzoek aan de Kamer te doen toekomen?

5

Wat blijkt uit het andere, speciaal ingelaste onderzoek naar het werkklimaat op de ambassade? Bent u bereid dit onderzoek aan de Kamer te doen toekomen?

6

Welke maatregelen zijn genomen tegen de ambassadeur? Hoe is geacteerd?

7

Waarom is de ambassadeur begin 2019 voortijdig vervangen en heeft hij een bureaufunctie op het ministerie gekregen? Waarom bent u niet in 2017 in actie gekomen over het disfunctioneren van de ambassadeur maar pas in 2018?

8

Is uw opvatting dat de ambassadeur te veel op de hand van Shell was, zoals niet-gouvernementele organisaties (ngo's) stelden? Zo nee, waaruit blijkt dat?

9

Wat voor gevolgen heeft dit voor de lopende strafrechtzaak over vermeende corruptie met betrekking tot de toekenning van olieveld OPL 245 aan Shell?

10

Heeft de belofte tot de schoonmaak van de Nigerdelta geleden onder de houding van de oud-ambassadeur?

11

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de beloofde schoonmaak van de Nigerdelta? Is de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Nigeria wel in contact met de Nigeriaanse ngo-koepel Nacgond die zich bezig houdt met de schoonmaak?

1) NRC, 4 juni 2020, 'Nederlandse ambassadeur lekte informatie aan Shell' (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/03/de-ambassadeur-verklapte-dat-de-fiod-naar-abuja-kwam-a4001715?utm_source=NRC&utm_medium=whatsapp).


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl