Tweedemonitor / Kamervraag / Veiligheidsmaatregelen voor vliegtuigpassagiers en -personeel.Veiligheidsmaatregelen voor vliegtuigpassagiers en -personeel.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z10218

2020Z10218

(ingezonden 5 juni 2020)

Vragen van de leden Paternotte, Diertens (beiden D66) en Bruins (ChristenUnie) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur en Waterstaat over veiligheidsmaatregelen voor vliegtuigpassagiers en -personeel.

 

 1. Bent u op de hoogte van het bericht ‘Delta to Block Middle Seats, Place Cap on Passengers Through September’ [1] en de studie ‘Transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome on Aircraft’ zoals beschreven in de New England Journal of Medicine, waar voor het eerdere coronavirus SARS-CoV-1 in 2003 werd gesteld dat ‘de meest waarschijnlijke verklaring voor de brede verspreiding van SARS onder passagiers en de bemanning ligt in overdracht terwijl ze aan boord van het vliegtuig waren’? [2]

 2. Bent u op de hoogte van de richtlijnen die zijn gesteld door het European Union Aviation Safety Agency (EASA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (EDCD) om de volksgezondheid van vliegtuigpassagiers en –personeel te waarborgen? [3]
 3. Kunt u toelichten tot welke maatregelen de richtlijnen tot nu toe hebben geleid bij vliegmaatschappijen en luchthavens en tot wanneer deze maatregelen ten minste van kracht blijven? Wie heeft de regie gevoerd om tot deze maatregelen te komen?
   
 4. Klopt het dat de richtlijnen van het EASA en het EDCD veel ruimte overlaten aan luchtvaartmaatschappijen en lidstaten bij de implementatie door de woorden 'voor zover dit mogelijk is', waarmee veel van de aanbeloven maatregelen geclausuleerd zijn? Kunt u aangeven welk afwegingskader u op dit moment hanteert om in te vullen wat 'zover mogelijk' zou moeten zijn? Op welke wijze en door wie wordt hierop gehandhaafd?
   
 5. Kunt u toelichten in hoeverre overdracht van SARS-CoV-2 (het nieuwe coronavirus) in vliegtuigen verschilt van de vermoedelijke wijze van overdracht van SARS-CoV-1 (de SARS-epidemie in 2003), zoals beschreven in de studie in het New England Journalof Medicine?
   
 6. Kunt u toelichten waar volgens recente onderzoeken de risico’s met betrekking tot besmetting liggen voor vliegtuigpassagiers en –personeel tijdens hun reis, voor zowel het nieuwe coronavirus als voor – bijvoorbeeld – Ebola en tuberculose?
   
 7. Kunt u toelichten of en zo ja, hoe de besmettingskans aan boord van een vliegtuig anders is dan de besmettingskans aan boord van een trein of in de open lucht? Indien deze besmettingskans niet anders is, kunt u toelichten of het advies om voldoende afstand te houden ook geldt aan boord van vliegtuigen en hoe dit gehandhaafd wordt? 
   
 8. Kunt u toelichten waarom het OMT nog niet is gevraagd om een advies uit te brengen over verantwoord vliegen tijdens de coronacrisis? bent u bereid dit op korte termijn alsnog te doen nu het aantal vluchten weer gestaag omhoog lijkt te gaan?
 9. Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden en wilt u deze vragen beantwoorden vóór het notaoverleg Luchtvaart en Corona op 18 juni?

 

[1] Travel Pulse, 3 juni 2020, 'Delta to Block Middle Seats, Place Cap on Passengers Through September' (https://www.travelpulse.com/news/airlines/delta-to-block-middle-seats-place-cap-on-passengers-through-september.html).

[2] The new england journal of medicine, 18 december 2003, 'Transmission of the Severe Acute Respiratory Syndrome on Aircraft' (https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa031349).

[3] EASA, 21 mei 2020, 'COVID-19 Aviation Health Safety Protocol' (https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/covid-19-aviation-health-safety-protocol).


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl