Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Huiveringwekkende’ agressie tegen journalisten in VS’Het bericht ‘Huiveringwekkende’ agressie tegen journalisten in VS’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z10084

Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Huiveringwekkende» agressie tegen journalisten in VS» (ingezonden 4 juni 2020).Toelichting:Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Ploumen (PvdA), Karabulut (SP) en Van Ojik (GroenLinks), ingezonden 3 juni 2020 (vraagnummer 2020Z09974)

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ««Huiveringwekkende» agressie tegen journalisten in VS»?1

Vraag 2

Hoe duidt u de protesten en het geweld in de Verenigde Staten? Hoe duidt u de berichten van oplopende spanningen en het gebruik van geweld, zowel ongehoord politiegeweld tegen vreedzame betogers en journalisten, als plunderingen en geweld door relschoppers?

Vraag 3

Bent u het eens dat vreedzame demonstranten hun recht om te demonstreren moeten kunnen uitvoeren?

Vraag 4

Hoe duidt u de berichten dat journalisten beschoten zijn met rubberen kogels en gearresteerd zijn terwijl zij duidelijk identificeerbaar waren als pers?

Vraag 5

Kunt u het in het artikel geschetste beeld bevestigen dat journalisten soms zelfs bewust doelwit zijn van agressie en beschieting met rubber kogels?

Vraag 6

Bent u bekend met de meldingen dat meer dan 125 journalisten slachtoffer zijn geworden van geweld bij deze demonstraties? Hoe duidt u deze aantallen? Kunt u deze verifiëren?

Vraag 7

Deelt u de mening dat persvrijheid van het allerhoogste belang is in een democratische rechtstaat, en dat journalisten ongehinderd en zeker zonder slachtoffer te worden van geweld, intimidatie of arrestatie, hun werk zouden moeten kunnen doen?

Vraag 8

Heeft u naar aanleiding van deze geweldsincidenten al contact gezocht met de Amerikaanse autoriteiten? Zo ja, wanneer en met welke boodschap?

Vraag 9

Bent u bereid uw zorgen over bovengenoemde ontwikkelingen over te brengen aan de Amerikaanse autoriteiten?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Ploumen (PvdA), Karabulut (SP) en Van Ojik (GroenLinks), ingezonden 3 juni 2020 (vraagnummer 2020Z09974)


X Noot
1

NRC Handelsblad, 2 juni 2020, «'Huiveringwekkende» aggressie tegen journalisten in VS», https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/02/huiveringwekkende-agressie-tegen-journalisten-in-vs-a4001496


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 347
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl