Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Banken klagen over hoge kosten Geldmaat’Het bericht ‘Banken klagen over hoge kosten Geldmaat’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z09973

Vragen van de leden Van der Linde en Aartsen (beiden VVD) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Banken klagen over hoge kosten Geldmaat» (ingezonden 3 juni 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Banken klagen over hoge kosten Geldmaat»?1 Kunt u reageren op het artikel?

Vraag 2

Kunt u aangeven waarom de tarieven van Geldmaat geheim zijn en welk belang daarmee is gediend?

Vraag 3

Betalen Van Lanschot, Bunq, Triodos en Volksbank hetzelfde bedrag per transactie als de partners in Geldmaat?

Vraag 4

Hoe verhoudt deze vorm van horizontale samenwerking zich tot de Mededingingswet en daarbinnen de «Leidraad samenwerking concurrenten» van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)? Is de ACM betrokken bij het in stand houden van deze situatie?

Vraag 5

Welke gevolgen heeft deze contractuele geheimhouding voor andere aanbieders van geld­automaten, zoals die bij festivals en andere evenementen?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de positie van kleinere banken een negatief effect kan hebben op het doel van Geldmaat om geldautomaten kostenefficiënt in gebruik te houden? Welke gevolgen heeft dit voor de circulatie van cashgeld in Nederland?

Vraag 7

Welke stappen bent u voornemens te nemen om dit probleem op te lossen en binnen welke termijn?


X Noot
1

Het Financieele Dagblad, 25 mei 2020 (https://fd.nl/beurs/1345455/banken-klagen-over-hoge-kosten-geldmaat)


Gerelateerd

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Het bericht ‘Banken klagen over hoge kosten Geldmaat’

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

FATCA en de Accidental Americans

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Ouders klagen nu ook in Amsterdam over School voor Persoonlijk Onderwijs'

De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

Banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiële dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl