Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Griekenland asielzoekers stiekem terugstuurt naar TurkijeHet bericht dat Griekenland asielzoekers stiekem terugstuurt naar Turkije

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z09544

Vragen van de leden Jasper vanDijk (SP), Voordewind (ChristenUnie), Groothuizen (D66), Kuiken (PvdA) en Van Ojik (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Griekenland asielzoekers stiekem terugstuurt naar Turkije (ingezonden 27 mei 2020).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Griekenland stuurt asielzoekers stiekem terug naar Turkije»?1

Vraag 2

Is het juist dat de Griekse overheid asielzoekers, waarvan sommigen al maanden in het land verblijven, onder dwang de grens met Turkije heeft overgezet? Zo nee, hoe zit het wel?

Vraag 3

Wordt met deze handelwijze het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) en andere internationale verdragen geschonden? Wat zijn daarvan de consequenties?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u het handelen van de Griekse overheid en welke gevolgen verbindt u daaraan, gezien de Europese samenwerking met dit land op het gebied van asiel en migratie?

Vraag 5

Deelt u de mening dat Griekenland zich moet houden aan het EVRM en de afspraken op het gebied van asiel en migratie die zij in Europees verband hebben gemaakt?

Vraag 6

Deelt u de bevindingen van experts dat sprake is van een nieuwe strategie van de Griekse overheid, nu het ook asielzoekers die al lang en breed op Griekse bodem zijn aangeland, oppakt en de grens over zet?

Vraag 7

Kunt u uitsluiten dat bovengenoemde praktijken zich nog voordoen? Op welke manier wordt dat gemonitord?

Vraag 8

Gaat u deze zaak in Europees verband in Brussel (EU) en in Straatsburg (Raad van Europa) aan de orde stellen?

Vraag 9

Bent u bereid om in Europees verband aan te dringen op onafhankelijk onderzoek naar deze gang van zaken? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Trouw.nl, 21 mei 2020, «Griekenland stuurt asielzoekers stiekem terug naar Turkije», https://www.trouw.nl/buitenland/griekenland-stuurt-asielzoekers-stiekem-terug-naar-turkije~b883c517/


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl