Tweedemonitor / Kamervraag / De financiële problemen bij SanquinDe financiële problemen bij Sanquin

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z09409

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg over de financiële problemen bij Sanquin (ingezonden 26 mei 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Producent mogelijk coronamedicijn Sanquin in de problemen»?1

Vraag 2

Bent u bekend met de financiële problemen bij Sanquin? Zo ja, sinds wanneer? Is er contact geweest met het bedrijf over de financiële problemen? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Welke impact hebben de financiële problemen van Sanquin op de ontwikkeling van een medicijn tegen corona uit bloedplasma? Wordt het onderzoek naar een medicijn tegen corona vertraagd door de financiële problemen bij Sanquin? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Hoe vindt u het dat een organisatie die zo’n prominente rol heeft in de coronacrisis in haar voortbestaan bedreigd is als gevolg van financiële problemen?

Vraag 5

Wat zijn volgens u de gevolgen voor de beschikbaarheid van bloedplasma en levensreddende medicijnen als Sanquin Plasma Products (SPP) wegvalt als zelfstandig plasma-inzamelaar en producent van plasmamedicatie? Welke impact kan een samenwerking hebben voor de Nederlandse afhankelijkheid van het buitenland? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Welke risico’s ziet u voor de Nederlandse beschikbaarheid van plasmageneesmiddelen wanneer SPP een partnerschap aangaat of wordt overgenomen door een buitenlandse partij?

Vraag 7

Welke impact kan een eventuele overname van SPP hebben op het onderzoek naar – en de productie van coronamedicatie?

Vraag 8

Hoe oordeelt u over de uitspraak van een SPP-topman dat we voor bloedplasma te afhankelijk zijn van het buitenland? Deelt u die mening? Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 9

Hoe oordeelt u over het belang van een bijzondere status voor producenten van bloedplasma?

Vraag 10

Deelt u de mening dat moet worden voorkomen dat medische kennis of de productie van medisch toebehoren verloren gaat als gevolg van een buitenlandse samenwerking of overname?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Gerven (SP), ingezonden 26 mei 2020 (vraagnummer 2020Z09408).


X Noot
1

Parool, 23 mei 2020, «Producent mogelijk coronamedicijn Sanquin in de problemen».


Gerelateerd

Het bericht dat producent coronamedicijn Sanquin mogelijk in de problemen komt

De financiële problemen bij Sanquin

Het bericht dat Sanquin een koper zoekt voor Sanquin Plasma Products (SPP)

Het bericht dat de bloedvoorziening mogelijk in problemen komt

De (ongelijke) behandeling van homoseksuele weefseldonoren

Het bericht ‘Groot alarm bij de bloedbank: alweer een zak vol zwarte deeltjes’

Het bericht ‘Nederlands mkb heeft last van marktmacht grootbanken’

Alle berichtgeving omtrent het coronavirus.Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Ploumen over de financiële problemen bij SanquinAntwoord op vragen van het lid Ploumen over de financiële problemen bij Sanquin

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z09409


Fatal error: Cannot redeclare autolink() (previously declared in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php:92) in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 92