Tweedemonitor / Kamervraag / Ondernemers die tussen wal en schip vallen bij het aanvragen van de NOW-regelingOndernemers die tussen wal en schip vallen bij het aanvragen van de NOW-regeling

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z09283

Vragen van de leden Nijboer, Gijs vanDijk en Moorlag (allen PvdA) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken en Klimaat over ondernemers die tussen wal en schip vallen bij het aanvragen van de NOW-regeling (ingezonden 25 mei 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de petitie «NOW-reparatie voor «tussen wal en schip»-gevallen»?1

Vraag 2

Bent u bekend met de problematiek omtrent het aanvragen van de NOW-regeling door ondernemers die van rechtsvorm zijn gewijzigd, een overname hebben gedaan of een nieuw bedrijf zijn gestart in de eerste drie maanden van 2020?

Vraag 3

Klopt het dat wijzigingen van het loonheffingennummer ertoe leiden dat sommige bedrijven geen aanspraak kunnen maken op de regeling, terwijl zij wel aan de voorwaarden voldoen?

Vraag 4

Kunt u aangeven hoeveel ondernemingen getroffen worden door de problemen bij het aanvragen van de NOW met een gewijzigd loonheffingennummer?

Vraag 5

Waar kunnen getroffen ondernemers zich melden om alsnog aanspraak te maken op de NOW?

Vraag 6

Kunt u garanderen dat deze ondernemers en hun werknemers bij een verlenging van het steunpakket wel meteen terecht kunnen om een deel van hun loonkosten vergoed te krijgen?

Vraag 7

Bent u bekend met de problematiek omtrent ondernemers die voor maart nog geen hele maand omzet hebben gedraaid en nu geen aanspraak kunnen maken op de NOW?

Vraag 8

Bent u bereid deze groep in het tweede steunpakket wel toegang te geven tot de tegemoetkoming voor loonkosten? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Petities.nl «NOW-reparatie voor «tussen wal en schip»-gevallen» (https://petities.nl/petitions/now-reparatie-voor-tussen-wal-en-schip-gevallen?locale=nl)


Gerelateerd

Ondernemers die tussen wal en schip vallen bij het aanvragen van de NOW-regeling

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Problemen die ondernemers ervaren bij het lopende steun- en herstelpakket.

Het bericht dat ondernemers een fors deel van de NOW-steun plus een ‘boete’ moeten terugbetalen.

Een bericht op Nu.nl met de titel ‘Sportclubs lopen miljoenen euro’s mis door ‘weeffout’ in NOW regels’

Signalen van ondernemers m.b.t. de derden- en accountantsverklaring bij de vaststelling van de NOW-regeling

signalen van bedrijven die vastlopen in de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)-procedure), terwijl de regeling wel voor hun bedoeld lijkt te zijn

De nadere uitwerking van de NOW-regeling waaruit blijkt dat een horecaondernemer niet 10 procent van de loonkosten zelf moet doorbetalen maar ruim 35 procent

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl