Tweedemonitor / Kamervraag / De vergoedingen van de inrichting van de privévertrekken van paleis Huis ten BoschDe vergoedingen van de inrichting van de privévertrekken van paleis Huis ten Bosch

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z09277

Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Sneller (D66) aan de Minister-President over de vergoedingen van de inrichting van de privévertrekken van paleis Huis ten Bosch (ingezonden 25 mei 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Koning betaalde niet voor inrichting privévertrekken Huis ten Bosch»?1

Vraag 2

Kunt u openheid geven over de wijze waarop de vergoedingen van de privévertrekken van Huis ten Bosch zijn verrekend?

Vraag 3

Deelt u de mening dat schimmigheid over deze vergoedingen niet nodig en ook onnodig schadelijk is voor het aanzien van ons Koninklijk huis?

Vraag 4

Welke maatregelen gaat u nemen om dergelijke schimmigheid in de toekomst te voorkomen?

Vraag 5

Bent u bereid de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer over te nemen om elke 5 jaar de zogenoemde B-component van de Koning te evalueren en zo transparantie te betrachten en schade te voorkomen? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

NRC, «Koning betaalde niet voor inrichting privévertrekken Huis ten Bosch», 21 mei 2020 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/21/koning-betaalde-niet-voor-inrichting-privevertrekken-huis-ten-bosch-a4000393


Gerelateerd

De groeiende maatschappelijke zorgen over de plannen voor Paleis Soestdijk

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Paleis Noordeinde deze zomer niet open voor publiek’

De vergoedingen van de inrichting van de privévertrekken van paleis Huis ten Bosch

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl