Tweedemonitor / Kamervraag / De vergoedingen van de inrichting van de privévertrekken van paleis Huis ten BoschDe vergoedingen van de inrichting van de privévertrekken van paleis Huis ten Bosch

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z09277

Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Sneller (D66) aan de Minister-President over de vergoedingen van de inrichting van de privévertrekken van paleis Huis ten Bosch (ingezonden 25 mei 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Koning betaalde niet voor inrichting privévertrekken Huis ten Bosch»?1

Vraag 2

Kunt u openheid geven over de wijze waarop de vergoedingen van de privévertrekken van Huis ten Bosch zijn verrekend?

Vraag 3

Deelt u de mening dat schimmigheid over deze vergoedingen niet nodig en ook onnodig schadelijk is voor het aanzien van ons Koninklijk huis?

Vraag 4

Welke maatregelen gaat u nemen om dergelijke schimmigheid in de toekomst te voorkomen?

Vraag 5

Bent u bereid de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer over te nemen om elke 5 jaar de zogenoemde B-component van de Koning te evalueren en zo transparantie te betrachten en schade te voorkomen? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

NRC, «Koning betaalde niet voor inrichting privévertrekken Huis ten Bosch», 21 mei 2020 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/21/koning-betaalde-niet-voor-inrichting-privevertrekken-huis-ten-bosch-a4000393


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl